Lisans Ders İçerikleri


   DERS İÇERİKLERİ (1. YARIYIL)


Dersin Kodu ve Adı

MAT 105 - Matematik I

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

1

4

1

0

4

6

Türkçe

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Hülya KODAL SEVİNDİR

Dersin öğretim elemanları

Yrd.Doç.Dr. Aylin BAYRAK

Ders İçeriği

Fonksiyonlar; Logaritmik, Üstel, Ters trigonometrik ve hiperbolik fonksiyonlar; Limit ve belirsizlikler; Süreklilik; Türev ve uygulamaları; Belirsiz integral, İntegral alma yöntemleri; Belirli integral ve uygulamaları; Sonsuz seriler.

Önşart(lar)

Yok

 

 

Dersin Kodu ve Adı

FİZ 103 – Fizik 1

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

1

3

1

0

3

5

Türkçe

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Hayriye SUNDU

Dersin öğretim elemanları

Yrd.Doç.Dr. Hayriye SUNDU

Ders İçeriği

Ölçme. Vektörler. Tek Boyutlu Hareket. Düzlemde Hareket. Parçacık Dinamiği. İş ve Enerji Korunumu.Gravitasyon. Lineer Momentumun Korunumu. Çarpışmalar. Dönmenin Kinematiği. Dönmenin Dinamiği. Katı Cisimlerin Dengesi.

Önşart(lar)

Yok

 

 

Dersin Kodu ve Adı

TDB 101 Türk Dili 1

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

1

2

0

0

2

2

Türkçe

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Okutman Nilüfer AKLIN

Dersin öğretim elemanları

Okutman Esra SAZYEK

Ders İçeriği

Dilin tanımı, özellikleri, dil-ulus-düşünce ve dil-kültür ilişkisi, yeryüzündeki diller, Türkçenin bu diller arasındaki yeri ve tarihsel gelişimi, Atatürk’ün dil devrimi, dil anlayışı ve dille ilgili çalışmaları, Türkçenin ses özellikleri, yazım ve noktalama işaretleri ve uygulaması, sözcük bilgisi

Önşart(lar)

Yok

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 115 Lineer Cebir

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

1

3

0

0

3

5

Türkçe

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. M.Kemal Güllü

Dersin öğretim elemanları

Yrd.Doç.Dr. M.Kemal Güllü

Ders İçeriği

Doğrusal eşitlik sistemleri ve matrislere giriş, Gauss yoketme, Matrisler ve matris işlemleri, Matris tersi, Temel matrisler ve matrisin tersini bulma, Eş çarpan açılımı ile determinant, Satır azaltımı ile determinantın değerlendirilmesi, Determinant fonksiyonunun özellikleri, Determinantlara tümleşik bir yaklaşım, Vektörlere giriş, Vektör normu ve aritmetiği, Nokta çarpımı ve izdüşüm, Çapraz çarpım,, Öklid vektör uzayları, Özdeğer ve Özvektörler, Köşegenleştirme, Karmaşık vektör uzayları, Jeofizik ineer cebir uygulamaları.

Önşart(lar)

Yok

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 113 - Elektronik ve Haberleşme Mühendisliğine Giriş (Introduction to Electronics and Telecommunications Engineering)

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

1

2

0

1

2

5

İngilizce

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Prof.Dr. Sarp ERTÜRK

Dersin öğretim elemanları

  Prof.Dr. Doğan DİBEKÇİ
Prof.Dr. Sarp ERTÜRK
Doç.Dr. Gonca ÇAKIR
Doç.Dr. Oğuzhan URHAN
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR

Ders İçeriği

Yazılım, Donanım, Elektronik, Haberleşme, Kontrol, Robotik, Elektromanyetik, Mikrodalga, İşaret İşleme, Gömülü Sistemler.

Önşart(lar)

Yok

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 115 – Bilgisayara Giriş (Introduction to Computers)

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

1

3

0

1

3

7

İngilizce

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Doç.Dr. Oğuzhan URHAN

Dersin öğretim elemanları

Doç.Dr. Oğuzhan URHAN

Ders İçeriği

Temel kavramlar, Kişisel bilgisayar, Mikroişlemciler, Bellek Tipleri, İşletim sistemleri, Donanım bileşenleri, Microsoft Ofis Yazılımları, İnternet, Algoritmalara ve programlamaya giriş (Matlab ve C).

Önşart(lar)

Yok

 

 

 

DERS İÇERİKLERİ (2. YARIYIL)

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MAT 104 – Matematik II

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

2

4

1

0

4

6

Türkçe

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Hülya KODAL SEVİNDİR

Dersin öğretim elemanları

Yrd.Doç.Dr. Aylin BAYRAK

Ders İçeriği

3 Boyutlu uzayda vektörler; Doğrular ve düzlemler; Koordinat sstemleri ve dönüşümleri; Vektör değerli fonksiyonlar, Çok değişkenli fonksiyonlar: Limit , Süreklilik, Kısmi Türev, Zincir Kuralı, Yönlü Türev, Diferansiyel; Maksimum-Minimum problemleri, Lagrange çarpanları; Çok katlı integraller ve uygulamaları; Eğrisel integraller ve yüzey integralleri.

Önşart(lar)

Yok

 

 

Dersin Kodu ve Adı

FİZ 104 – Fizik II

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

2

3

1

0

3

5

Türkçe

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Hayriye SUNDU

Dersin öğretim elemanları

Yrd.Doç.Dr. Hayriye SUNDU

Ders İçeriği

Elektrostatik. Elektriksel alan. Gauss kanunu. Potansiyel. Sığa ve dielektrikler. Doğru akım ve direnç. Elektromotor kuvvet ve devreler. Manyetik alan. Amper yasası. Faraday yasası. İndükleme. Maddenin manyetik özellikleri. Alternatif akım. Maxwell denklemleri.

Önşart(lar)

Yok

 

 

Dersin Kodu ve Adı

TDB 102 – Türk Dili 2

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

2

2

0

0

2

2

Türkçe

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Okutman Nilüfer AKLIN

Dersin öğretim elemanları

Okutman Esra SAZYEK

Ders İçeriği

Sözcük ve anlamı, anlamları yönünden sözcükler, sözcüklerin gerçek, yan ve mecaz anlamları, deyimler, ikilemeler, terimler, dil yanlışları, Türkçenin cümle yapısı, cümle ögeleri, cümle çözümlemeleri, roman, makale, deneme, şiir gibi yazılı anlatım türleri, sunum, rapor ve tutanak örnekleri, dilekçe, iş mektubu ve CV yazma, karşılıklı konuşma ve tartışma

Önşart(lar)

Yok

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 132 – Elektrik Devre Temelleri

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

2

4

0

0

4

5

Türkçe

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. M.Kemal Güllü

Dersin öğretim elemanları

Yrd.Doç.Dr. Sibel ÇİMEN
Yrd.Doç.Dr. Anıl ÇELEBİ

Ders İçeriği

Temel kavramlar (Yük ve akım, Gerilim, Güç ve Enerji, Devre Elemanları), Temel kanunlar (Ohm Kanunu, Düğüm, dal ve çevre kavramları, Kirchhoff kanunları, Seri direnç ve gerilim bölme, Paralel direnç ve akım bölme, Yıldız-delta dönüşümleri), Analiz yöntemleri (Düğüm gerilimleri yöntemi, Bağımlı ve bağımsız gerilim kaynakları varken düğüm gerilimleri yöntemi, Çevre akımları yöntemi, Bağımlı ve bağımsız akım kaynakları varken çevre akımları yöntemi, Yöntemlerin karşılaştırılması), Devre teoremleri (Doğrusallık özelliği, Süperpozisyon, Kaynak dönüşümü, Thevenin teoremi, Norton teoremi, Maksimum güç aktarımı), İşlemsil Yükselteçler (İşlemsel yükselteç, İdeal işlemsel yükselteç, Eviren yükselteç, Evirmeyen yükselteç, Toplayıcı yükselteç, Fark alıcı yükselteç, Kaskat işlemsel yükselteç devreleri, İşlemsel yükselteç devre analizi), Kapasitör ve Endüktör (Kapasitör, Seri ve paralel kapasitör, Endüktör, Seri ve paralel endüktör), Birinci dereceden devreler (Kaynaksız RC devreleri, Kaynaksız RL devreleri, Tekillik fonksiyonları, RC devresinin birim basamak yanıtı, RL devresinin birim basamak yanıtı, Birinci dereceden işlemsel yükselteç devreleri).

Önşart(lar)

Yok

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 108 - Mühendislik Uygulamalarına Giriş

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

2

2

0

1

2

3

Türkçe

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Prof.Dr. Sarp ERTÜRK

Dersin öğretim elemanları

  Prof.Dr. Sarp ERTÜRK
Doç.Dr. Oğuzhan URHAN
Yrd.Doç.Dr. Osman BÜYÜK
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR

Ders İçeriği

Grafiksel programlama, NXT mindstorm kiti, gömülü sistemlere giriş, temel kontrol uygulamaları, temel algılayıcı uygulamaları, temel işaret işleme uygulamaları

Önşart(lar)

Yok

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 112 -  Bilgisayar Programlama (Computer Programming)

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

2

3

0

1

3

5

İngilizce

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Doç.Dr. Oğuzhan URHAN

Dersin öğretim elemanları

Doç.Dr. Oğuzhan URHAN
Yrd.Doç.Dr. Aysun TAŞYAPI ÇELEBİ

Ders İçeriği

Algoritmalara ve programlama dillerine giriş, temel giriş/çıkış fonksiyonları, veri tipleri, değişken-sabit kavramları, döngüler, kontrol yapıları, fonksiyonlar, diziler, dizgeler, göstericiler, yapılar, makrolar, dinamik bellek kullanımı, dosya işlemleri ve uygulamalar.

Önşart(lar)

Yok

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 136 -  Ölçme ve Devre Laboratuvarı

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

2

1

0

2

2

4

Türkçe

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. M.Kemal Güllü

Dersin öğretim elemanları

  Doç.Dr. Gonca ÇAKIR
Yrd.Doç.Dr. Metin AYDIN
Yrd.Doç.Dr. Banu AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr. Sibel ÇİMEN
Yrd.Doç.Dr. Arif DOLMA
Yrd.Doç.Dr. M.Kemal Güllü

Ders İçeriği

DC elektriksel büyüklüklerin ölçülmesi ve hesaplanması, Ohm ve Kirchoff kanunları, Seri ve paralel devreler, Ölçü aleti yük etkisi, Düğüm gerilimi ve Çevre Akımı analizi, Doğrusallık ve süperpozisyon teoremi, Thevenin ve Norton teoremleri, Max güç çekme teoremi, İşlemsel yükselteç devreleri, RC ve RL devreleri.

Önşart(lar)

Yok

 

 

 

DERS İÇERİKLERİ (3. YARIYIL)

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MAT 201 – Diferansiyel Denklemler

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

3

3

1

0

3

5

Türkçe

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Hülya KODAL SEVİNDİR

Dersin öğretim elemanları

Yrd.Doç.Dr. Aylin BAYRAK

Ders İçeriği

Diferansiyel denklemlerle ilgili temel kavramlar ve modeller, Birinci mertebeden diferansiyel denklemler: Değişkenlerine ayrılabilen, Homojen, Lineer, Bernoulli ve Riccati Diferansiyel denklemleri, Tam diferansiyel denklemler ve İntegrasyon çarpanı, Birinci mertebeden yüksek dereceden denklemler, Yüksek mertebeden diferansiyel denklemler, Sabit katsayılı yüksek mertebeden diferansiyel denklemler, Parametrelerin değişimi yöntemi ve Değişken katsayılı diferansiyel denklemler, Diferansiyel Denklem Sistemleri, Laplace Dönüşümleri.

Önşart(lar)

Yok

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 237 – Devre ve Sistem Teorisi (Circuit and System Theory)

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

3

4

0

0

4

6

İngilizce

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Sibel ÇİMEN

Dersin öğretim elemanları

Yrd.Doç.Dr. Sibel ÇİMEN

Ders İçeriği

İkinci-derece sistemler, Sinüzoidler ve Fazörler, Sinüzoidal Durağan Durum Analizi, AC Güç Analizi, Frekans Yanıtı, Laplas Dönüşümüne Giriş, Laplas Dönüşümü Uygulamaları

Önşart(lar)

Yok

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 223 – Olasılık ve Raslantı Değişkenleri

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

3

3

0

0

3

5

Türkçe

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Arif DOLMA

Dersin öğretim elemanları

Yrd.Doç.Dr. Arif DOLMA

Ders İçeriği

Giriş. İstatistik. İstatistikte Kullanılan Bazı Kavramlar. Verilerin İşlenmesi. İstatistiksel Olasılık. Değişkenlik Ölçüleri. Olasılık Teorisi. Koşullu Olasılık. Bayes Teoremi. Olasılık dağılımları. Olasılık Dağılım Fonksiyonu. Olasılık Dağılımların Karakteristik Ölçüleri. Bazı Özel Olasılık Dağılımlar. Özel Kesikli Dağılımlar. Özel Sürekli Dağılımlar. İki Boyutlu Olasılık Dağılımı. Bazı İki Boyutlu Dağılımlar. İki Rasgele Değişkenden Birinin Yok Edilmesi. Bir Raslantı Değişkeni İşlevinin Olasılık Yoğunluğu. Bir Raslantı Değişkeninin Karakteristik İşlevi. Bir Haberleşme Kanalı Uygulaması

Önşart(lar)

Yok

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 213 – Elektronik 1 (Electronics 1)

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

3

4

0

0

4

6

İngilizce

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Anıl ÇELEBİ

Dersin öğretim elemanları

Doç.Dr. Ali TANGEL
Yrd.Doç.Dr. Anıl ÇELEBİ

Ders İçeriği

Yarı iletkenler, PN Eklemli Diyot; Açık Devre ve Ön Gerilimlenmiş PN Eklemi, Diyot Modelleri, Zener Diyotlar, Diyot Uygulamaları; Yarım Dalga ve Tam Dalga Doğrultucular; Kırpma ve Kenetleme Devreleri. BJT Transistör yapısı ve çalışma prensibi; BJT Transistörün ön gerilimlenmesi ve DC de incelenmesi, Transistörün Anahtar olarak kullanımı ve uygulama örnekleri; Küçük sinyal devre modelleri ve AC de incelenmesi, Ortak Emitörlü, Ortak Bazlı Ortak Kollektörlü yükselteç olarak çalışması, Alan Etkili Transistörler ve Çalışma Prensipleri; MOSFET’in DC İncelemesi, MOSFET’in Küçük İşaret Modeli ve Yükselteç olarak kullanımı, MOSFET’in Anahtar Olarak Kullanımı.

Önşart(lar)

Yok

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 219 – Sayısal Tasarım (Digital Design)

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

3

3

0

1

3

5

İngilizce

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Doç.Dr. H.Metin ERTUNÇ

Dersin öğretim elemanları

Yrd.Doç.Dr. Anıl ÇELEBİ

Ders İçeriği

Analog ve sayısal sinyaller, sayı sistemleri, kodlama, İkili sayılar ve aritmetiği, sayısal mantık devreleri, Boolean cebri, mantıksal tasarım, Karnough haritaları, sayısal tümleşik devreler, birleşik mantık devreleri, flip floplar, sıralı mantık, sayısal cihazlar, sayıcılar, kaydediciler, hafıza elemanları.

Önşart(lar)

Yok

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 217 – Elektronik Laboratuvarı – 1

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

3

1

0

2

2

3

Türkçe

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Anıl ÇELEBİ

Dersin öğretim elemanları

Prof.Dr. Sarp ERTÜRK
Doç.Dr. Ali TANGEL
Yrd.Doç.Dr. Anıl ÇELEBİ
Yrd.Doç.Dr. Serhat YILMAZ

Ders İçeriği

Diyotlu dalga şekillendirici devreleri, temel BJT/MOS transistör karakteristkleri, tek BJT/MOS transistörlü kuvvetlendiriciler, opamp ve uygulamaları, iki katlı kuvvetlendiriciler.

Önşart(lar)

Yok

 

 

 

DERS İÇERİKLERİ (4. YARIYIL)

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 256 – Mikroişlemciler (Microprocessors)

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

4

3

0

1

3

5

İngilizce

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Doç.Dr. Oğuzhan URHAN

Dersin öğretim elemanları

Doç.Dr. Oğuzhan URHAN

Ders İçeriği

Mikroişlemcilere genel bir bakış, Genel kavramlar, mikroişlemci mimarileri, Komut kümesi, Adresleme modları, Bellekler, genel amaçlı portlar, çevresel birimler, Sistem tasarımı ve uygulamalar, mikrodenetleyiciler.

Önşart(lar)

Yok

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 242 - Elektromagnetik Alan Teorisi

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

4

4

0

0

4

5

Türkçe

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Prof.Dr. Doğan DİBEKÇİ

Dersin öğretim elemanları

Prof.Dr. Doğan DİBEKÇİ
Doç.Dr. Gonca ÇAKIR

Ders İçeriği

Vektör Analizi, Statik elektrik Alan, Coulomb yasası, Gauss yasası, elektrik potansiyel, statik elektrik alanda iletkenler ve dielektrikler, elektrostatik alanlar için sınır koşulları, kapasitans ve kapasitörler, elektrostatik enerji ve kuvvet, Poisson ve Laplace denklemleri, statik manyetik alanlar, Biot-Savart yasası ve uygulamaları, Amper yasası, manyetik vektör potansiyeli, manyetik malzemeler, manyetik alanlar için sınır koşulları, manyetik alanda enerji, zamanla değişen elektromanyetik alanlar, Maxwell denklemleri, Poynting teoremi, Zamanda harmonik alanlar, elektromanyetik alanların uygulamaları.

Önşart(lar)

Yok

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 216 – Elektronik 2 (Electronics 2)

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

4

4

0

0

4

5

İngilizce

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Anıl ÇELEBİ

Dersin öğretim elemanları

Doç.Dr. Ali TANGEL
Yrd.Doç.Dr. Anıl ÇELEBİ

Ders İçeriği

Çok katlı yükselteçler; Kaskat ve kaskod tip yükselteçler ve analizleri, Fark yükselteçleri ve çeşitleri; Akım aynaları; OPAMP iç yapılarının incelenmesi ve basit OPAMP tasarımları; OPAMP’ larda ideal olmayan durumlar. Yükselteçlerde frekans tepkisi; BJT ve MOSFET’ lerin yüksek frekans eşdeğer devre modelleri, Yükselteçlerin Alçak ve Yüksek kesim frekanslarının kestirimi. Yükselteçlerde geri besleme ve çeşitleri. Analog Tümleşik devre örnekleri.

Önşart(lar)

Yok

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 226 – İşaret ve Sistemler (Signals and Systems)

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

4

4

0

0

4

6

İngilizce

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. M.Kemal Güllü

Dersin öğretim elemanları

Yrd.Doç.Dr. M.Kemal Güllü
Yrd.Doç.Dr. Sıtkı ÖZTÜRK

Ders İçeriği

Giriş, İşaretlerin sınıflandırılması, Periyodik işaretlerin (Güç işaretlerinin) spektral analizi (Fourier serisi gösterimi), Periyodik olmayan işaretlerin (Enerji işaretlerinin) spektral analizi (Fourier dönüşümü), Fourier dönüşümünün özellikleri, Katlama, İlişki ve spektral yoğunluk, Güç işaretlerinin Fourier dönüşümü, Bazı enerji işaretlerinin Fourier dönüşümü, Sistemlerin sınıflandırılması, doğrusal ve zamanla değişmez sistemler, dürtü yanıtı ve frekans İlişkisi, Örnekleme teoremine giriş, Laplace dönüşümü.

Önşart(lar)

Yok

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 218 – Elektronik Laboratuvarı 2

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

4

1

0

0

2

2

Türkçe

Zorunlu

Dersin koordinatörü

  Yrd.Doç.Dr. Anıl ÇELEBİ

Dersin öğretim elemanları

  Prof.Dr. Sarp ERTÜRK
Doç.Dr. Ali TANGEL
Yrd.Doç.Dr. Banu AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr. Anıl ÇELEBİ
Yrd.Doç.Dr. Serhat YILMAZ

Ders İçeriği

Gerilim Regülatörleri, Multivibratörler, Aktif filtreler, Sinüsoidal işaret üreteçleri, CMOS Opamp tasarımı, Güç yükselteçleri, Geri beslemeli transistörlü kuvvetlendiriciler, ADC ve DAC devreleri.

Önşart(lar)

Yok

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 356 – Kontrol Sistemlerine Giriş

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

4

3

0

0

3

5

Türkçe

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Doç.Dr. H.Metin ERTUNÇ

Dersin öğretim elemanları

Doç.Dr. H.Metin ERTUNÇ
Yrd.Doç.Dr. Banu AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR

Ders İçeriği

Kontrol ve geri besleme kavramlarına giriş, kontrol teknolojilerine giriş. Mekanik ve elektriksel sistemlerin modellenmesi. Blok diyagramları, geri besleme, kapalı çevrim kontrol sistemleri. Kararlılık, kontrol edilebilirlik, gözlemlenebilirlik, Zaman-tanım bölgesi analizi, s-uzayı analizi, Köklerin geometrik yeri ile tasarım. PID kontrolör tasarımı: PID kontrolörde ayar yöntemleri, değişik PID konfigürasyonları (PI-D, I-PD, PI-PD.)

Önşart(lar)

Yok

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 315 – 5. Dönem projesi

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

5

0

2

0

1

5

Türkçe

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Prof.Dr. Sarp ERTÜRK

Dersin öğretim elemanları

Tüm bölüm öğretim üyeleri.

Ders İçeriği

Öğrencilerin mezun olacakları bölüme ait araştırma konuları ile ilgili bilgilerin araştırılması, veri toplanması, yorum ve sonuçlarının raporlanması

Önşart(lar)

Yok

 

 

 

DERS İÇERİKLERİ (5. YARIYIL)

Dersin Kodu ve Adı

MEH 325 – Analog Haberleşme

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

5

4

0

0

4

5

Türkçe

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Sıtkı ÖZTÜRK

Dersin öğretim elemanları

Yrd.Doç.Dr. Sıtkı ÖZTÜRK

Ders İçeriği

Haberleşme sisteminde temel kavramalar, Modülasyonun amacı, Modülasyon çeşitleri, Çift yan band modülasyonu, Taşıyıcılı çift yan band modülasyonu (Genlik Modülasyonu= AM), Genlik modülatörleri, Tek yan band modülasyonu, SSB’nin üretilmesi, Artık yan band modülasyonu, Dik modülasyon, Genlik modülasyonlu işaretlerin alınması, Senkron demodülasyon, Senkron olmayan demodülasyon, Frekans değiştirmeli alıcı prensibi, Üstel modülasyon, Açı Modülasyonu ve ani Frekans, Açı Modülasyonlu İşaretlerin Spektrumu, Dar band Açı Modülasyonu, Sinüzoidal Modülasyon, Açı Modüle Edilmiş İşaretin Band Genişliği, Açı Modülasyonlu işaretin üretilmesi, Dolaylı yöntem, Direkt yöntem, FM işaretinin alınması, Frekans ayrıştırma, FM’den AM’e dönüşüm, Eğim demodülasyonu, Faz kilitleme çevrimi, Stero FM Verici ve Alıcı.

Önşart(lar)

Yok

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 329 -  Sayısal İşaret İşleme (Digital Signal Processing)

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

5

4

0

0

4

5

İngilizce

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. M.Kemal Güllü

Dersin öğretim elemanları

Yrd.Doç.Dr. M.Kemal Güllü

Ders İçeriği

İşaret İşlemeye Giriş, Ayrık-Zamanlı İşaretler, Ayrık-Zamanlı Sistemler, İşaret ve Sistemlerin Frekans Uzayı Analizi, Sürekli-zaman işaretlerinin Ayrık-zamanlı işlenmesi, İşaret ve Sistemlerin Z-dönüşümü analizi, Sayısal Süzgeç Tasarımı.

Önşart(lar)

Yok

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 343 – Elektromagnetik Dalga Teorisi

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

5

4

0

0

4

5

Türkçe

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Prof.Dr. Doğan DİBEKÇİ

Dersin öğretim elemanları

Prof.Dr. Doğan DİBEKÇİ
Doç.Dr. Gonca ÇAKIR

Ders İçeriği

Düzlem elektromanyetik dalgalar, kayıplı ve kayıpsız ortamlarda düzlem dalgalar, grup hızı, elektromanyetik güç akışı ve Poynting vektörü, düzlem dalgaların düzlem sınırlarına dik ve eğik gelişi, genel iletim hattı denklemleri, iletim hattı parametreleri, sonlu ve sonsuz iletim hatlarında dalga özellikleri, dikdörtgen dalga kılavuzları, boşluk rezonatörleri, antenler.

Önşart(lar)

Yok

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 327 -  Analog Haberleşme Laboratuvarı (Analogue Communication Laboratory)

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

5

1

0

2

2

3

İngilizce

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Prof.Dr. Sarp ERTÜRK

Dersin öğretim elemanları

Prof.Dr. Doğan DİBEKÇİ
Prof.Dr. Sarp ERTÜRK
Yrd.Doç.Dr. Sibel ÇİMEN
Yrd.Doç.Dr. M.Kemal Güllü
Yrd.Doç.Dr. Sıtkı ÖZTÜRK

Ders İçeriği

Genlik modülasyonu, DSBSC modülasyonu, AM ve DSBSC işaretlerinin frekans uzayındaki gözlemlerin incelenmesi, AM demodülasyonu, SSBSC modülasyonu ve demodülasyonu, SSB modülasyonu ve demodülasyonu, Frekans modülasyonu (FM), FM demodülasyonu

Önşart(lar)

Yok

 

 

Dersin Kodu ve Adı

AIB 401 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

5

2

0

0

2

2

Türkçe

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Erol ÇETİN

Dersin öğretim elemanları

Okutman Melih YİĞİT

Ders İçeriği

Cumhuriyetin ilanı Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat Yasası. Devrime karşı tepkiler, Şeyh Said Ayaklanması, İzmir suikastı. Çok partili yaşama geçiş denemeleri, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası. Atatürk devrimleri: Eğitim alanında yapılan devrimler. Hukuk alanında yapılan devrimler ve Türkiye’de uygulanan anayasalar Ekonomi alanında yapılan değişimler, devletçilik uygulaması ve sonuçları. Ara sınav Atatürk’ün kültür alanında yaptığı devrimler, dil, tarih, sanat vs. Atatürk ilkeleri, Atatürk’ün bütünleyici ilkeleri II.Dünya Savaşı sürecinde Türkiye’deki İç ve Dış Politikası Çok partili hayata geçiş nedenleri ve sonuçları 1945-1960 dönemi iç ve dış politik gelişmeler 1960’dan günümüze kadar iç ve dış politika ve bu olayların günümüze yansımaları

Önşart(lar)

Yok

 

Dersin Kodu ve Adı

MUH XXX – İş Hayatına Hazırlık

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

7

2

0

0

0

2

Türkçe

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Şeyda POLAT

Dersin öğretim elemanları

Yrd.Doç.Dr. Arif DOLMA

Ders İçeriği

İş etiği, iş hukuku, iş güvenliği, çevresel etkiler, kalite yönetimi, ergonomi, risk analizi, meslek odaları, uluslararası standart kullanımı.

 

 

DERS İÇERİKLERİ (6. YARIYIL)

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 306 – 6. Dönem Projesi

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

6

0

2

0

1

5

Türkçe

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Prof.Dr. Sarp ERTÜRK

Dersin öğretim elemanları

Tüm bölüm öğretim üyeleri.

Ders İçeriği

Öğrencilerin mezun olacakları bölüme ait araştırma konuları ile ilgili bilgilerin araştırılması, veri toplanması, yorum ve sonuçlarının raporlanması

Önşart(lar)

Yok

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 324 – Sayısal Haberleşme

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

6

4

0

0

4

5

Türkçe

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Prof.Dr. Sarp ERTÜRK

Dersin öğretim elemanları

Prof.Dr. Sarp ERTÜRK
Yrd.Doç.Dr. Sultan ALDIRMAZ

Ders İçeriği

Sayısal Haberleşmeye Giriş, Temel Haberleşme Matematiği, Analog/Sayısal Dönüşüm, Sayısal Tabanbant İletimi, Bantsınırlı Kanallardan Sayısal İletim, Sayısal Taşıyıcı Modülasyonu, Çoğullama ve Çoklu Erişim, Kaynak Kodlama, Kanal Kodlama

Önşart(lar)

Yok

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 328 – Sayısal Haberleşme Laboratuvarı (Digital Telecommunications Laboratory)

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

6

1

0

2

2

2

İngilizce

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Prof.Dr. Sarp ERTÜRK

Dersin öğretim elemanları

Prof.Dr. Doğan DİBEKÇİ
Prof.Dr. Sarp ERTÜRK
Yrd.Doç.Dr. Sultan ALDIRMAZ
Yrd.Doç.Dr. Sıtkı ÖZTÜRK

Ders İçeriği

Örnekleme ve geri-çatma, PCM kodlama, PCM kod-çözme, Bant sınırlama ve işaretleri yeniden elde etme, Genlik kaydırmalı anahtarlama, Frekans kaydırmalı anahtarlama, İkili faz kaydırmalı anahtarlama, dörtlü faz kaydırmalı anahtarlama, Yayılmalı spektrum - DSSS modulasyonu ve demodülasyonu.

Önşart(lar)

Yok

 

 

Dersin Kodu ve Adı

AİB 102 - Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

6

2

0

0

2

2

Türkçe

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Erol ÇETİN

Dersin öğretim elemanları

Okutman Melih YİĞİT

Ders İçeriği

Cumhuriyetin ilanı Hilafetin kaldırılması ve Tevhid-i Tedrisat Yasası. Devrime karşı tepkiler, Şeyh Said Ayaklanması, İzmir suikastı. Çok partili yaşama geçiş denemeleri, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Serbest Cumhuriyet Fırkası. Atatürk devrimleri: Eğitim alanında yapılan devrimler. Hukuk alanında yapılan devrimler ve Türkiye’de uygulanan anayasalar Ekonomi alanında yapılan değişimler, devletçilik uygulaması ve sonuçları. Ara sınav Atatürk’ün kültür alanında yaptığı devrimler, dil, tarih, sanat vs. Atatürk ilkeleri, Atatürk’ün bütünleyici ilkeleri II.Dünya Savaşı sürecinde Türkiye’deki İç ve Dış Politikası Çok partili hayata geçiş nedenleri ve sonuçları 1945-1960 dönemi iç ve dış politik gelişmeler 1960’dan günümüze kadar iç ve dış politika ve bu olayların günümüze yansımaları

Önşart(lar)

Yok

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 398 – Staj 1

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

6

0

6

0

-

6

-

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Prof.Dr. Sarp ERTÜRK

Dersin öğretim elemanları

Prof.Dr. Sarp ERTÜRK

Ders İçeriği

Birinci stajın toplam normal süresi 20 iş gündür (4 haftadır). Stajyer iş yerinde kendisine verilen çalışmaları yerine getirir.

Önşart(lar)

Yok

 

 

 

 

DERS İÇERİKLERİ (7. YARIYIL)

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 407 – 7. Dönem Projesi

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

7

0

2

0

1

5

Türkçe

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Prof.Dr. Tamer SINMAZÇELİK

Dersin öğretim elemanları

Bölümdeki tüm öğretim üyeleri.

 

 

 

 

DERS İÇERİKLERİ (8. YARIYIL)

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 406 – Bitirme Çalışması

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

8

0

2

0

1

6

Türkçe

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Prof.Dr. Tamer SINMAZÇELİK

Dersin öğretim elemanları

Bölümdeki tüm öğretim üyeleri.

Ders İçeriği

Öğrencilerin mezun olacakları bölüme ait araştırma konuları ile ilgili bilgilerin araştırılması, veri toplanması, yorum ve sonuçlarının yazılı ve sözlü olarak raporlanması

Önşart(lar)

Yok.

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 498 – Staj 2

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

8

0

6

0

-

6

-

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Prof.Dr. Sarp ERTÜRK

Dersin öğretim elemanları

Prof.Dr. Sarp ERTÜRK

Ders İçeriği

İkinci stajın toplam normal süresi 20 iş gündür (4 haftadır). Stajyer iş yerinde kendisine verilen çalışmaları yerine getirir.

Önşart(lar)

Yok

 

Dersin Kodu ve Adı

MUH XXX – İnovasyon ve Proje Yönetimi

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

8

2

0

0

0

2

Türkçe

Zorunlu

Dersin koordinatörü

Doç.Dr. M.Kemal Güllü

Dersin öğretim elemanları

Prof.Dr. Sarp ERTÜRK
Doç.Dr. Kemal GÜLLÜ

Ders İçeriği

Girişimcilik, inovasyon, proje yönetimi, liderlik, finansman, patent hakları, yönetim ve organizasyon, lojistik, kaynak taraması, mühendislik tasarımı, projelendirme

 

 

 

 

Ders İçeriklerini Pdf İndirmek İçin:  Lisans Ders İçerikleri

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors