Lisans Ders İçerikleri


   DERS İÇERİKLERİ, GÜZ DÖNEMİ AÇILAN TEKNİK SEÇMELİLER (5. veya 7. DÖNEM)

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 415 – Mikroişlemci Uygulamaları

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

5,7

3

0

0

3

5

Türkçe

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Dersin öğretim elemanları

Ders İçeriği

1. Mikrodenetleyicilere giriş 2. Mikrodenetleyiciler ve uygulama alanları 3. Komutların yürütülmesi 4. Mikrodenetleyici genel donanım özellikleri 5. Mikrodenetleyici ailelerinin karşılaştırılması 6. Komut seti ve program örnekleri 7. LCD programlama 8. Kesmeler ve kesme tabanlı saat uygulaması 9. Sıcaklık kontrol uygulaması 10. Seri iletişim ve PC ile LCD uygulaması 11. Mikroişlemciler arası ağlar ve protokoller 12. ADC ve PWM uygulaması 13. Program beleğine çalıştırılabilir kod yükleme 14. Ders projelerinin sunum ve çalışmalarının incelenmesi

Önşart(lar)

Mikroişlemciler

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 463 - Verilog HDL ile Sayısal Tasarım (Digital Design with Verilog HDL)

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

5,7

3

0

0

3

5

İngilizce

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Anıl ÇELEBİ

Dersin öğretim elemanları

Yrd.Doç.Dr. Anıl ÇELEBİ

Ders İçeriği

Sayısal tasarım metodolojisine giriş, birleşimsel ve sıralı mantık tasarımının özeti, verilog ile mantık tasarımına giriş, birleşimsel ve sıralı mantık devrelerinin davranış modelleri kullanılarak mantık tasarımı, birleşimsel ve sıralı mantığın sentezlenmesi, veri yolu denetleyicisi tasarımı ve sentezi, programlanabilir mantık ve kayıt aygıtları, sayısal işlemci algoritmaları ve mimarileri, aritmetik işlemci mimarileri, sentez sonrası tasarım adımları: sentez sonrası tasarım geçerlemesi, sentez sonrası zamanlama geçerlemesi, ASIC zamanlama ihlallerinin elenmesi, hatalı yollar.

Önşart(lar)

Sayısal Tasarım

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 465 - Tümleşik Sayısal Devre Tasarımına Giriş (Introduction to Digital Integrated Circuits Design)

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

5,7

3

0

0

3

5

İngilizce

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Anıl ÇELEBİ

Dersin öğretim elemanları

Yrd.Doç.Dr. Anıl ÇELEBİ

Ders İçeriği

Tasarım ölçütleri, Tüm devre üretimi ve tasarım kuralları, anahtarlama mantığı, evirici gecikmesi en iyilemesi, karmaşık mantık ve mantıksal çözümleme, bellek, bağlantı, MOS transistör modeli, MOS transistör + kapasite, MOS kapasitesi, gerilim transfer karakteristiği, CMOS gecikme modeli, güç, CMOS ve güç, Teknolojinin ölçeklemesi, karmaşık mantık, Geçiş transistörü mantığı, Dinamik mantık, Enerji/Güç, Bellek, Tuzaklar, Saklayıcılar, Ardışık çalışma ve zamanlama, Saat ve Güç ilişkisi, Aritmetik.

Önşart(lar)

Sayısal Tasarım

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 471 - Programlanabilir Tümleşik Devreler

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

5,7

3

0

0

3

5

İngilizce

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Doç.Dr. Ali TANGEL

Dersin öğretim elemanları

Doç.Dr. Ali TANGEL

Ders İçeriği

Programlama Teknolojileri, Basit ve Kompleks Programlanabilir Sayısal Tümleşik Devreler, Alan Programlanabilir Kapı Dizileri (FPGA), FPGA Mimarilerinin İncelenmesi, FPGA Programlama Metotları, VHDL Donanım Tanımlama Diline Giriş, VHDL ile Sayısal Devre Tasarımı, VHDL ve Şematik Kullanarak FPGA Üzerinde Sayısal Devre Tasarımı, FPGA Uygulama Örnekleri, Modelsim Benzetim Programı ve Kullanımı, Tek Yonga Üzerinde Karma Sinyal Programlanabilen Sistemler (Cypress PSoC), PSOC ile Yeniden Düzenlenebilir Devre Tasarımları ve uygulama örnekleri.

Önşart(lar)

Sayısal Tasarım

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 419 – İmge İşleme (Image Processing)

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

5,7

3

0

0

3

5

İngilizce

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Doç.Dr. Oğuzhan URHAN

Dersin öğretim elemanları

Doç.Dr. Oğuzhan URHAN

Ders İçeriği

Sayısal İmgeler, İmgelerde Örnekleme ve Kuantalama, İmge Pekiştirme,İmge Süzgeçleme, İmge Analizi, İmge İşleme Uygulamaları, Video İşleme Uygulamaları, İmge Sıkıştırma, Video Sıkıştırma

Önşart(lar)

Bilgisayar Programlama

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 469 - Sayısal İşaret İşleme Donanımları

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

5,7

3

0

0

3

5

Türkçe

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Prof.Dr. Sarp ERTÜRK

Dersin öğretim elemanları

Prof.Dr. Sarp ERTÜRK

Ders İçeriği

Sayısal İşaret İşlemcilere Giriş, TMS320C6000 Mimarisel Yapı, Code Composer Studio ve DSKlar, DSP/BIOS, Gelişmiş Doğrudan Hafıza Erişimi (EDMA), Çok-kanallı tamponlanmış seri port (MCBSP), Harici Hafıza Erişimi (EMIF), Kesmeler, Doğrusal Assembly, C ve Asembly kodunun beraber kullanımı, Boot Yükleyici.

Önşart(lar)

İşaret İşleme Uygulamaları

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 467 - Bilgisayarla Görüye Giriş

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

5,7

3

0

0

3

5

Türkçe

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Alp ERTÜRK

Dersin öğretim elemanları

Yrd.Doç.Dr. Alp ERTÜRK

Ders İçeriği

Bilgisayarla görüye giriş, görüntü oluşumu, görüntüleme cihazları, üç-boyutlu görüntüleme, temel görüntü işleme yöntemleri, çeşitli görü problemleri, geometrik yapılar, üç-boyutlu görüntüleme geometrisi, üç-boyutlu görüntü oluşturma.

Önşart(lar)

İmge İşleme

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 473 - Mikrodalga Mühendisliği

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

5,7

3

0

0

3

5

Türkçe

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Arif DOLMA

Dersin öğretim elemanları

Yrd.Doç.Dr. Arif DOLMA

Ders İçeriği

Empedans uydurma devreleri, seri ve paralel rezonans devreleri, iletim hattı rezonatörleri, dikdörtgen ve dairesel dalga kılavuzu kovukları, dielektrik rezonatörleri, güç bölücüleri (T-tipi ve Wilkinson güç bölücüleri), dalga kılavuzu yönlü kuplörleri, kuplajlı hat yönlü kuplörleri, lange kuplörler, hibrit kuplörler, ferromanyetik elemanlar ( Ferrit izolatörler, faz kaydırıcıları ve sirkülatörler).

Önşart(lar)

Mikrodalga

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 431 - Antenler ve Propagasyon

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

5,7

3

0

0

3

5

Türkçe

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Doç.Dr. Gonca ÇAKIR

Dersin öğretim elemanları

Doç.Dr. Gonca ÇAKIR

Ders İçeriği

Anten temel parametreleri, Maxwell denklemleri, ışıma integralleri ve yardımcı potansiyel fonksiyonlar, lineer ince antenler, çerçeve antenler, anten dizileri, emc antenleri, geniş bantlı antenler, açıklık antenler, mikroşerit antenler, yansıtıcı antenler, serbest uzayda propagasyon, yüzey dalgası, iyonosfer dalgası, uzay dagası, gürültü.

Önşart(lar)

Elektromagnetik Dalga Teorisi

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 475 – Mikrodalga Devre Tasarımı

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

5,7

3

0

0

3

5

Türkçe

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Sibel ÇİMEN

Dersin öğretim elemanları

Doç.Dr. Gonca ÇAKIR
Yrd.Doç.Dr. Sibel ÇİMEN

Ders İçeriği

RF pasif devre elemanlarının davranışının, Mikrodalga devre parametrelerinin (S-parametreleri, Z-ve Y matrisleri, iletim(ABCD) parametreleri) öğrenilmesi, Güç bölücü, yönlü kuplör devrelerinin incelenmesi,Periyodik yapılar, Görüntü parametreleri ve araya girme yöntemi ile filtre tasarımı,Filtre dönüşümleri, Filtre gerçeklemeleri, Basamak yapısı ile alçak-geçiren filtre,Yan-dallar yöntemi ile filtre tasarımı, Kuplajlı filtre yapılarının incelenmesi.

Önşart(lar)

Mikrodalga

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 435 - Mikrodalga Sistemleri

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

5,7

3

0

0

3

5

Türkçe

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Doç.Dr. ALP ORAL SALMAN

Dersin öğretim elemanları

Doç.Dr. ALP ORAL SALMAN

Ders İçeriği

Elektromanyetik (EM) dalgalar, düzlem dalgalar, frekansa göre EM dalgaların atmosferik zayıflaması, mikrodalga bantları, antenlerin sistematik yönleri, telsiz haberleşme sistemleri, radyo alıcı mimarileri, radar sistemleri, radar kesit alanı, radyometrik sistemler, mikrodalgaların tıbbi, endüstriyel ve bilimsel uygulamaları, mikrodalga kaynakları, mikrodalga yayılımı, mikrodalganın zararlı etkilerinden korunma ve güvenlik standartları.

Önşart(lar)

Mikrodalga

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 479 - Sayısal Yöntemler ve Benzetim

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

5,7

3

0

0

3

5

İngilizce

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Prof.Dr. Şinasi ONUR

Dersin öğretim elemanları

Yrd.Doç.Dr. Serhat YILMAZ

Ders İçeriği

Sayısal analize giriş ve hata türleri. Lineer olmayan denklemlerin köklerinin bulunması. Doğrusal cebirsel denklemler. Gauss eliminasyon yöntemi, Gauss-Siedel yöntemi. Eğri uydurma ve En Küçük Kareler regresyonu. İnterpolasyon. Sayısal türev ve integral. Adi diferansiyel denklemlerin sayısal yöntemlerle çözülmesi

Önşart(lar)

Bilgisayar Programlama

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 481 - Görsel Programlama

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

5,7

2

0

1

3

5

Türkçe

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR

Dersin öğretim elemanları

Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR

Ders İçeriği

Arayüzü Formları, Problem Analizi ve Tasarımı, Programların Test Edilmesi ve Hata Ayıklama, Denetim Yapıları: temel kontroller ve form oluşturma; değişkenler, sabitler ve basit kodlama; kontrol düğmeleri, kararlar, koşullar ve döngüler; menüler, genel bilgi pencereleri ve karmaşık pencereler; dosya işlemleri, Çok Formlu Projeler: Kütüphaneler ve Veri Yapıları; OpenCV fonksiyonları.

Önşart(lar)

Bilgisayar Programlama

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 483 - Endüstriyel Denetim Sistemleri

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

5,7

3

0

0

3

5

Türkçe

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Sıtkı ÖZTÜRK

Dersin öğretim elemanları

Yrd.Doç.Dr. Sıtkı ÖZTÜRK

Ders İçeriği

Endüstriyel algılayıcı ve dönüştürücülerin statik ve dinamik (hatasızlık, doğrusallık, tekrarlama, çıkış empedansı, vb.) özellikleri. Çeşitli algılayıcıların ölçme prensipleri (basınç, yer değiştirme, sıcaklık, manyetik alan, yakınlık, nem, vb. Kumanda sistemlerinin temelleri, kumanda devresi elemanları: Kontaktör, yardımcı röle, zaman rölesi, koruma röleleri. Kumanda devrelerine ilişkin genel standartlar. Kontaklı kumanda devreleri. Zamana ve olaya bağlı ardışıl süreçler. Kontaklı kumanda devresi ile sayısal işlemcili kumanda sistemleri arasındaki ilişki. Programlanabilir lojik kontrolörler (PLC): İç yapı; merkezi işlem birimi, giriş-çıkış arabirimi, bellek yapısı, PLC işletim sistemi ve programın işlenmesi. Programlama dilleri: komut kümesi, merdiven diyagramı ve fonksiyon gösterimi. Temel komut kümesi, zamanlayıcı, sayıcı aritmetik ve karşılaştırma fonksiyonları. PLC için seçim ölçütleri. Röle ve PLC temelli kumanda sistemlerin gerçeklenmesi.

Önşart(lar)

Kontrol Sistemlerine Giriş

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 487 – Doğrusal Sistem Teorisine Giriş

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

5,7

3

0

0

3

5

İngilizce

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Serhat YILMAZ

Dersin öğretim elemanları

Yrd.Doç.Dr. Serhat YILMAZ

Ders İçeriği

Doğrusal Cebirle ilgili temel kavramların gözden geçirilmesi, sistemlerin sınıflandırılması, sistemlerin matematiksel betimlemesi, durum modeli, kanonik formlar, durum geçiş matrisinin sayısal ve analitik hesaplaması,zamanla değişen ve ayrık zamanlı sistemler, kontrol edilebilirlik, gözlenebilirlik, özdeğer ve özvektör ataması, doğrusal sistemlerin kararlılığı, doğrusal zamanla değişen sistemlerde kararlılık.

Önşart(lar)

Kontrol Sistemlerine Giriş

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 489 - Robotik Sistemlere Giriş

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

5,7

3

0

0

3

5

Türkçe

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR

Dersin öğretim elemanları

Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR

Ders İçeriği

Robot terminolojisi ve tarihçesi; Temel tasarımlar ve uygulama alanları; Katı cisim kinematematiği, homojen konum dönüşümleri; Geometrik yaklaşımla düz ve ters kinematik bağıntılar, temel kontrol yöntemleri, tasarım konuları, robot sensörleri ve aktuatörler. Mobil robotlar ve hareket planlama.

Önşart(lar)

Yok

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 491 - Güç Elektroniği Devreleri

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

5,7

3

0

0

3

5

Türkçe

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Banu AYYILDIZ

Dersin öğretim elemanları

Yrd.Doç.Dr. Banu AYYILDIZ

Ders İçeriği

Güç elektroniği kapsamı, Güç diyotları, özel diyotlar, güç tranzistörleri, Tristör yapısı, iletim ve kesim davranışları, Tristör kayıpları, Tristörün (SCR) ısıl eşdeğer devresi ve soğutulması, Özel tip SCR’ler (triyak, GTO, PUT, LASCR, v.b.) özellikleri, SCR tetikleme elemanları, devreleri ve tetikleme yöntemleri, Entegre devreli tetikleme devreleri ve uygulamaları, SCR söndürme devreleri ve AA ayarlayıcılar, Denetimli ve denetimsiz tek fazlı doğrultucular, Üç fazlı denetimli doğrultucular, DA ayarlayıcılar, Eviriciler ve evirici tasarımı, Güç elektroniğindeki yeni gelişmeler.

Önşart(lar)

Yok

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 439 - Bilgisayar Haberleşmesi

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

5,7

3

0

0

3

5

Türkçe

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Prof.Dr. Hasan DİNÇER

Dersin öğretim elemanları

Prof.Dr. Hasan DİNÇER

Ders İçeriği

Temel ağ yapıları, OSI katmanları, TCP/IP, UDP vb protokoller, LAN ve kablosuz ağlar, ATM, ağ uygulamaları ve WWW.

Önşart(lar)

Yok

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 447 – Haberleşme Elektroniği

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

5,7

3

0

0

3

5

Türkçe

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Prof.Dr. Hasan DİNÇER

Dersin öğretim elemanları

Prof.Dr. Hasan DİNÇER

Ders İçeriği

Elektriksel Gürültü; Direnç ve Devrelerde Isıl Gürültü, Gürültü Sayısı, Gürültü Sıcaklığı. Bozulma; Doğrusal ve Eğrisel Bozulma, Intermodülasyon Bozulma,. Doğrusal Yüksek Frekans Yükselteçleri; Küçük İşaret Yükselteçleri, Yükselteç Kararlılığı, Rezonanslı Yükselteç Tasarımı. Faz Kilitlemeli Çevrim; PLL’in Doğrusal İncelenmesi, PLL’in Uygulamaları. Düşük Gürültülü Yükselteç ve Karıştırıcılar; Düşük Gürültülü Yükselteç, Temel Karıştırıcı Kavramı, Dengeli Diyot Karıştırıcılar, FET ve BJT’li Karıştırıcılar. Alıcı ve Vericiler; Güç Yükselteçleri; C sınıfı Güç Yükselteçleri, Yüksek Verimli Güç Yükselteçleri, Doğrusallaştırma Teknikleri. Çoklu Erişim Teknikleri ve Radyo Standartları.

Önşart(lar)

Elektronik 2

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 449 - GSM Haberleşme Sistemleri

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

5,7

3

0

0

3

5

Türkçe

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Prof.Dr. Hasan DİNÇER

Dersin öğretim elemanları

Prof.Dr. Hasan DİNÇER

Ders İçeriği

Gezgin Haberleşme Sistemlerine Giriş GSM Haberleşme Sistemi GSM Haberleşme Sistemi GSM’de Sayısal İletişim GSM’de Sayısal İletişim Anahtarlama Sistemi Temel İstasyon Gezgin İstasyon Antenler GSM Haberleşmesinde Trafik Hücresel Planlama WAP, GPRS, UMTS Gezgin Haberleşme Sistemleri WAP, GPRS, UMTS Gezgin Haberleşme Sistemleri EM Işınımın İnsan sağlığına ve Çevreye Etkisi

Önşart(lar)

Sayısal Haberleşme

 

 

 

 

 

Ders İçeriklerini Pdf İndirmek İçin:  Lisans Ders İçerikleri

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors