Lisans Ders İçerikleri


   DERS İÇERİKLERİ, BAHAR DÖNEMİ AÇILAN TEKNİK SEÇMELİLER (6. veya 8. DÖNEM)

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 464 – Gömülü Sistemlere Giriş (Introdcution to Embedded Systems)

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

6,8

3

0

0

3

5

İngilizce

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Doç.Dr. Oğuzhan URHAN

Dersin öğretim elemanları

Doç.Dr. Oğuzhan URHAN

Ders İçeriği

Gömülü sistemlere giriş, 8-bitlik, 16-bitlik ve 32-bitlik işlemci mimarisini örnek bir işlemci üzerinden incelemek, sayısal işaret işleyicilerin (DSP) donanımsal mimarisi, FPGA'ler hakkında temel bilgiler, haberleşme protokolleri, gömülü yazılım geliştirme süreçleri, uygulamalar.

Önşart(lar)

Mikroişlemci Uygulamaları

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 466 - FPGA ile İşaret İşleme Sistemleri Tasarımına Giriş (Introduction to Digital Signal Processing Systems Design with FPGA)

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

6,8

3

0

0

3

5

İngilizce

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Anıl ÇELEBİ

Dersin öğretim elemanları

Yrd.Doç.Dr. Anıl ÇELEBİ

Ders İçeriği

Sayı sistemleri ve toplayıcı, çarpıcı, bölücü gibi temel aritmetik elemanların özetlenmesi. Sonlu dürtü yanıtlı süzgeç; sayısal süzgeçler, FIR teorisinin kısa özeti, FIR süzgeç tasarımı ve gerçeklenmesi. Sabit katsayılı süzgeç tasarımı. Sonsuz dürtü yanıtlı sayısal süzgeçler; IIR teorisinin kısa özeti, IIR katsayılarınıın hesaplanması, IIR süzgecin gerçeklenmesi. Çoğul oranlı (multi rate) işaret işleme; alt örnekleme(decimation) aradeğerleme, çok fazlı yeniden oluşturma (polyphase decomposition), Hogenauer CIC süzgeçleri; çok katlı alt örnekleyici, frekans örnekleme süzgeçlerinin band geçiren alt örnekleyici olarak kullanımı, rastgele örnekleme frekanslı oran dönüştürücü tasarımı, süzgeç bankaları ve dalgacıklar. Fourier dönüşümleri; ayrık fourier dönüşümü algoritmaları, hızlı fourier dönüşümü algoritmaları, fourier ile ilgili diğer algoritmalar.

Önşart(lar)

Sayısal İşaret İşleme ve VerilogHDL ile Sayısal Sistem Tasarımı

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 468 - Bilgisayar Mimarisi ve Tasarımına Giriş (Introduction to Computer Architecture and Design)

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

6,8

3

0

0

3

5

İngilizce

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Anıl ÇELEBİ

Dersin öğretim elemanları

Yrd.Doç.Dr. Anıl ÇELEBİ

Ders İçeriği

Sayısal soyutlama, ikili sayılar, bitler, baytlar, nibıllar, mantıl kapıları, mantık seviyeleri, K-haritaları, sonlu durum makinaları, donanım tanımlama dilleri, Kararsızlık kavramı, bilgisayar aritmetiği; karşılaştırıcılar, ALU, sabit ve kayan noktalı sayı sistemleri ve bu sayılarla yapılan aritmetik işlemler, ardışık bloklar; sayıcı, kaydırmalı saklayıcı, bellek dizileri; RAM’lar ROM’lar, mantık dizileri, iletim hatları. MIPS komut seti ve saklayıcıları. Dallanma ve yordam çağrıları, adresleme modları, uygulamaları bağlama ve erişme, tek çevrim işlemci veriyolu, tek çevrim işlemcinin denetimi, çok çevrim işlemciler, istisnalar, ardışık çalışma, ardışık çalışma hataları ve durma, bellek haritalanmış giriş çıkış, bellek sistem performansı ve sıra düzeni, bellek sistem en iyilemesi, sanal bellek ve ileri mimariler.

Önşart(lar)

Tümleşik Sayısal Devre Tasarımına Giriş

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 420 - İşaret İşleme Uygulamaları (Signal Processing Applications)

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

6,8

3

0

0

3

5

İngilizce

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Prof.Dr. Sarp ERTÜRK

Dersin öğretim elemanları

Prof.Dr. Sarp ERTÜRK
Yrd.Doç.Dr. Osman BÜYÜK

Ders İçeriği

Ayrık ve Sürekli-Zaman İşaretler, Ayrık-Zamanlı Sistemler, Frekans Analizi, Örnekleme ve Geriçatma, Sayısal Süzgeç Tasarımı, Ayrık Fourier Dönüşümü (AFD) ve Hızlı Fourier Dönüşümü (HFD), Ayrık-Zamanlı Rasgele Süreçler, Sayı Gösterimi ve Dalga biçimi nicemlemesi, Ses işleme, Görüntü işleme

Önşart(lar)

Sayısal İşaret İşleme

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 430 – Video İşleme (Video Processing)

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

6,8

3

0

0

3

5

İngilizce

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Doç.Dr. Oğuzhan URHAN

Dersin öğretim elemanları

Doç.Dr. Oğuzhan URHAN

Ders İçeriği

Analog video, video onarımı, video sıkıştırma, video iletimi.

Önşart(lar)

İmge İşleme

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 470 - Uzaktan Algılama Teknolojileri

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

6,8

3

0

0

3

5

Türkçe

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Alp ERTÜRK

Dersin öğretim elemanları

Yrd.Doç.Dr. Alp ERTÜRK

Ders İçeriği

Uzaktan algılamanın tarihçesi ve amacı, Elektromanyetik saçılım, Fotoğrafik algılayıcılar, Sayısal veri, İmge yorumlama, Yer gözlem uyduları, Aktif mikrodalga ve lidar, Termal saçılım, İmge çözünürlüğü, Hiperspektral uzaktan algılama.

Önşart(lar)

İmge İşleme

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 472 - Elektromanyetik Uyumluluk

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

3

0

0

3

5

Türkçe

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Prof.Dr. Doğan DİBEKÇİ

Dersin öğretim elemanları

Prof.Dr. Doğan DİBEKÇİ

Ders İçeriği

Elektromanyetik Kirlilik ve Tanımlar, Elektromayetik Girişim, EMU ve Kuruluşlar, EMU ve Standartlar, Avrupa Birliği EMU Yönergesi, Elektromanyetik Kavramlar, Antenler, İletim Hatları, Elektromanyetik Uyumluluk Test ve Ölçümleri, Ölçü ve Tanımalar, Tipik Test ve Ölçüm Ortamları, Ölçümlerin yapılışı ve Hata Analizi, EMU ve Koruma, Ekranlama ve Topraklama, Kablo ve Konnektörler, Filtre ve Koruyucu Devreler.

Önşart(lar)

Elektromagnetik Alan Teorisi ve Elektromagnetik Dalga Teorisi

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 432 - Mikrodalga ve Anten Laboratuvarı

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

6,8

3

0

0

3

5

Türkçe

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Doç.Dr. ALP ORAL SALMAN

Dersin öğretim elemanları

Doç.Dr. ALP ORAL SALMAN

Ders İçeriği

İletim hatlarında (i-hatlarında) zayıflama, dağılım, duran dalga (DD), empedans gibi iletim hattı özelliklerinin gözlenmesi. Dalga kılavuzu (dk) kullanarak, kılavuz dalga boyu, empedansı, iletilen mikrodalga gücü ölçümü gibi mikrodalga deneyleri. Mikrodalga ayarlayıcılar, dedektörler (algılayıcılar), yönlü bağlaştırıcı, seri/paralel T-ler, horn antenler (mikrodalga yayılımı), dk eşeksenli kablo bağlaşımı gibi mikrodalga bileşenlerinin çalışma prensiplerinin öğrenilmesi deneyleri. Mikroşerit bant geçiren filtreler, ayarlı stub, Wilkinson güç bölücüler, halka rezonatör, 3-kapılı sirkülatör, yama antenler gibi mikroşerit bileşenlerle mikrodalga deneyleri. Yarım dalga dipol, Yagi, spiral, helis, horn, mikroşerit yama ve dizi antenler gibi farklı anten yapılarının patern ölçümleri ve yarı güçteki huzme genişliği (HPBW) gibi patern özelliklerinin elde edilmesi. Network analizör ve spektrum analizörle bazı ölçümler, çevremizdeki çeşitli kaynaklardan ve cep telefonlarından yayılan EM ışımanın alan probuyla ölçülmesi ve bu değerlerin insan sağlığı sınır değerlerine uygunluğunun tespiti.

Önşart(lar)

Antenler ve Propagasyon

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 474 - Mikrodalga Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Analizi ve Modellenmesi

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

6,8

3

0

0

3

5

Türkçe

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Sibel ÇİMEN

Dersin öğretim elemanları

Yrd.Doç.Dr. Sibel ÇİMEN

Ders İçeriği

Mikrodalga iletişiminde kullanılan mikrodalga devrelerinin ve alt sistemlerin bilgisayar destekli tasarım ve analiz ilkeleri.

Önşart(lar)

Mikrodalga Devre Tasarımı

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 476 - Radar Sistemleri

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

6,8

3

0

0

3

5

Türkçe

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Doç.Dr. Gonca ÇAKIR

Dersin öğretim elemanları

Doç.Dr. Gonca ÇAKIR

Ders İçeriği

Radar ve uzaktan algılama sistemlerinin tarihçesi ve güncel uygulamaları. Radar çeşitleri. Radar denklemi. Darbe radarları: menzi ölçümü. CW ve FMCW radarlar. Gürültü ve karışıklık. Görüntüleme radarları: SAR, ISAR. Hedef sınıflandırma ve tanımlama problemleri. MATLAB ile sayısal yöntemleri kullanarak radar uygulama örnekleri. Diğer algılayıcı tipleri.

Önşart(lar)

Elektromagnetik Alan Teorisi ve Mikrodalga

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 444 - Optik Haberleşme Sistemleri

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

6,8

3

0

0

3

5

Türkçe

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Arif DOLMA

Dersin öğretim elemanları

Yrd.Doç.Dr. Arif DOLMA

Ders İçeriği

Optik teori, aktif ve pasif optik devre elemanları, Optik vericiler-alıcılar, Optik fiber sistemler, Optik liflerin yapısı ve çeşitleri, Optik liflerin temel parametreleri, Fiber Optik ve yayılabilen modlar, Fiber optik kablo tekniği, Fiber optik haberleşme sisteminde alıcı vericiler, Fiber optik haberleşme yöntemleri, Fiber optik haberleşme sistemi.

Önşart(lar)

Fizik-2

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 434 - VLSI Tasarım

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

6,8

3

0

0

3

5

Türkçe

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Doç.Dr. Ali TANGEL

Dersin öğretim elemanları

Doç.Dr. Ali TANGEL

Ders İçeriği

CMOS fabrikasyon prosesi; N-well, P-well, Twin-well CMOS prosesler; MOSFET’ler ve CMOS yapıların incelenmesi; VLSI yalıtım teknikleri; Statik ve dinamik MOS veya CMOS Lojik kapıların ve fonksiyonların tasarım metodları; S-EDIT Programı kullanarak devre tasarımı ve simulasyonu; L-EDIT Programı kullanarak tümleşik devrelerin fiziksel planlarının(layout) hazırlanması; VLSI tümleşik devre tasarım teknikleri; Alt hücreler, hiyerarşik tasarım; Üretime yönelik tasarım hatalarının testi (DRC); Layout extraction işlemi; Extract edilmiş tasarımların T-SPICE programı kullanılarak benzetimlerinin yapılması; Tasarımların fabrikasyona hazır hale getirilmesi ve uygun bir Pad frame içersine yerleştirilmesi; Tasarımın fabrikasyona gönderilebilmesi için gerekli dönüşüm kodları (CIF, GDSII); Dönem Tasarım Projeleri.

Önşart(lar)

Elektronik-2

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 478 – Devre Sentezi

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

6,8

3

0

0

3

5

Türkçe

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Prof.Dr. Sarp ERTÜRK

Dersin öğretim elemanları

Prof.Dr. Sarp ERTÜRK

Ders İçeriği

Devre sentezine giriş, pasif devre sentez yöntemleri, aktif devre sentez yöntemleri, genlik ve frekans ölçekleme, süzgeç devreleri, frekans yanıtı.

Önşart(lar)

Devre ve Sistem Teorisi

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 436 - Tıp Elektroniği

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

6,8

3

0

0

3

5

Türkçe

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Prof.Dr. Hasan DİNÇER

Dersin öğretim elemanları

Prof.Dr. Hasan DİNÇER

Ders İçeriği

Tıbbi Cihazların Temel Düşüncesi; Algılayıcılar. Biopotansiyelin Temeli; Uyarılabilen Hücrenin Elektriksel Davranışı, ENG, EMG, ECG, ERG, EEG, MEG. Kan Basıncının Ölçülmesi; Kan Akışının ve Hacminin Ölçülmesi; Solunum Sisteminin Ölçülmesi; Klinik Laboratuar Cihazları; Tıbbi görüntüleme Sistemleri. Tedavi Edici ve Yapay Düzenler; Kalp Atış düzenleyicisi, Hemodializ, Böbrek Taşı Kırma Sistemi, Ameliyat Kesim Cihazları. Elektriksel Güvenlik; Elektriğin Fizyolojik Etkileri, Şoka Karşı Temel Korunma Yaklaşımı, Korunma, Elektrik Sistemlerinin Testi.

Önşart(lar)

Elektronik-2

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 480 - Yeni Nesil Haberleşme Sistemleri

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

6,8

3

0

0

3

5

Türkçe

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Prof.Dr. Sarp ERTÜRK

Dersin öğretim elemanları

Prof.Dr. Hasan DİNÇER
Prof.Dr. Sarp ERTÜRK

Ders İçeriği

Genişbant haberleşmeye giriş, ADSL, 3N haberleşme, 4N haberleşme, Wimax, LTE

Önşart(lar)

Sayısal Haberleşme

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 482 - Nesneye Yönelik Programlama

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

6,8

3

0

1

4

5

Türkçe

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. AHMET SAYAR

Dersin öğretim elemanları

Ders İçeriği

Nesneye yönelik problem çözme. Sınıf, nesne kavramları. Sınıf yapısı, kurucu ve yok ediciler, özel, korunmuş ve genel bölümler. Sınıf içinde operatör ve fonksiyon isimlerinin yeniden yüklenmesi. Türemiş sınıflar. Sanal sınıflar. Çok şekillilik. Kalıtım. Uygulamalar.

Önşart(lar)

Bilgisayar Programlama

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 484 - Endüstriyel Otomasyon

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

6,8

1

0görsel

2

3

5

Türkçe

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Banu AYYILDIZ

Dersin öğretim elemanları

Yrd.Doç.Dr. Banu AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr. Sıtkı ÖZTÜRK

Ders İçeriği

Endüstriyel otomasyon sistemlerinin temel elemanları, işaretler ve endüstriyel standartlar, Güvenlik. Otomasyonda pinomatik ve hidrolik ekipmanlar. PLC mimarisi, PLC programlama teknikleri, giriş/çıkış komutları, zamanlama ve sayma işlemleri ile programlama, karşılaştırma işlemleri, yapısal programlama, kesme işlemleri, yüksek hızlı sayıcılar ve çıkışlar, seri haberleşme işlemleri, SCADA sistemleri.

Önşart(lar)

Endüstriyel Denetim Sistemleri

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 486 -  Modern Kontrol Teorisi

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

6,8

3

0

0

3

5

Türkçe

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Serhat YILMAZ

Dersin öğretim elemanları

Yrd.Doç.Dr. Serhat YILMAZ

Ders İçeriği

Doğrusalsızlığın nedenleri (doyum, ölü bölge, boşluk, histeresiz) ve fonksiyonlar. Geribildirim Analizi. Köklerin Geometrik Yeri ile Tasarım. Frekans Cevabı Tasarımı. Durum Uzayı Tasarımı. Denetim Sistemi Tasarımı. Akıllı Denetleyici Tasarımı.

Önşart(lar)

Doğrusal Sistem Teorisine Giriş

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MUH 438 - Sayısal Kontrol Sistemleri

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

6,8

3

0

0

3

5

Türkçe

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Doç.Dr. Hasan OCAK

Dersin öğretim elemanları

Doç.Dr. Hasan OCAK
Yrd.Doç.Dr. Selçuk KİZİR

Ders İçeriği

Ayrık-zamanlı sistemlere giriş, Z-Dönüşümü, Ayrık-zamanlı sistemlerin z-düzlemi analizi, Örnekleme, Sıfırıncı ve birinci dereceden veri tutma, Kapalı-çevrim sistemlerin transfer fonksiyonları, s-düzlemi ile z-düzlemi arasında eşleme, Kapalı-döngü sistemlerin kararlılık analizi, Jury testi, Ayrık-zamanlı kök-yer eğrileri, Kök-yer eğrileri tabanlı kontrolör tasarımı, Frekans-uzayı tabanlı kontrolör tasarımı, Ayrık-zamanlı sistemlerin durum uzayı analizi, Sürekli-zamanlı durum-uzayı denklemlerinin sayısallaştırılması.

Önşart(lar)

Geribeslemeli Sistemler

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 440 - Endüstriyel Robotik

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

6,8

2

0

1

3

5

Türkçe

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR

Dersin öğretim elemanları

Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR

Ders İçeriği

Robot terminolojisi ve tarihçesi; Temel tasarımlar ve uygulama alanları; Katı cisim matematiği, homojen konum dönüşümleri; Geometrik yaklaşımla düz ve ters kinematik bağıntılar; Konumlandırıcı dinamiği (Euler-Lagrange ve Newton-Euler yöntemleri); Hareket planlama ve yörünge üretimi; Bağımsız eksen kontrolü, Doğrusal PD ve PID kontrol ve durum uzayı yöntemleri; Çok değişkenli, kuvvet/yörünge ve geometrik doğrusal olmayan kontrol; Bilgisayar görüşü tanıtım (eşikleme görüntü bölütleme ve kamera kalibrasyonu); Görsel otomatik kontrol (kamera geri beslemeli)

Önşart(lar)

Robotik Sistemlere Giriş

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 490 - İşlemsel Zeka

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

6,8

3

0

0

3

5

Türkçe

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR

Dersin öğretim elemanları

Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR

Ders İçeriği

Akıllı kontrol sistemlerine giriş: akıllı makinalar, işlemsel zeka, tarihçe. Klasik denetim, Uyarmalı denetim, Optimal denetim, Akıllı denetim uygulamalarının tanıtılması. Yapay Sinir Ağları: nöronlar, bağ yapıları, katmanlar, öğrenme kuralları; Bulanık Mantık: matemtaiksel işlemler, uzman sistemler, çıkartım yöntemleri; Genetik Algoritmalar: temel yapılar ve işlevler, uygunluk fonksiyonları. Melez uygulamalar. Algoritma yazılımları.

Önşart(lar)

Bilgisayar Programlama

 

 

Dersin Kodu ve Adı

MEH 492 - Güç Elektroniği Uygulamaları

Yarıyıl

Teorik saat

Uygulama saati

Laboratuvar saati

Kredi

AKTS kredisi

Öğretim Dili

Zorunlu/ Seçmeli

6,8

1

0

2

3

5

Türkçe

Seçmeli

Dersin koordinatörü

Yrd.Doç.Dr. Banu AYYILDIZ

Dersin öğretim elemanları

Yrd.Doç.Dr. Banu AYYILDIZ
Yrd.Doç.Dr. Mustafa ÇAKIR
Yrd.Doç.Dr. Baran HEKİMOĞLU

Ders İçeriği

Alçaltıcı, yükseltici, alçaltıcı-yükseltici DA/DA çeviricileri. Çapraz, düz, itme-çekme, yarım köprü, tam köprü yalıtımlı çeviriciler. Motor denetim düzenekleri. Kesintisiz güç kaynakları: çalışma ilkeleri, türleri, akü doldurma ve kontrol devreleri. Elektronik balast. Yüksek doğru gerilimli enerji iletiminde güç elektroniği devreleri. Güç katsayısının iyileştirilmesi: statik reaktif güç kompanzasyonu, aktif süzgeç devreleri. Elektrokimya uygulamaları. Endüksiyon ocaklarında güç elektroniği devreleri.

Önşart(lar)

Güç Elektroniği Devreleri

 

 

 


Ders İçeriklerini Pdf İndirmek İçin:  Lisans Ders İçerikleri

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors