Çift Anadal Programı

ÇAP Nedir?

Çift Anadal Programı (ÇAP) kendi bölümlerinde lisans programlarını yüksek başarı seviyesinde sürdüren öğrencilere, istedikleri takdirde ikinci bir dalda lisans diploması almak üzere öğrenim görme imkânı veren bir programdır.


Başvurular Ne Zaman?

ÇAP programları ve başvuru tarihleri her akademik yılın başlangıcından 1 (bir) ay önce ilgili bölümlerin bağlı bulunduğu fakülteler tarafından kontenjanlar belirtilerek ilan edilir.

Kimler Başvurabilir?

Kendi lisans programından tüm derslerini almış ve başvuru sırasında ağırlıklı genel not ortalaması en az C (3,00) olan öğrenciler, en erken 3. yarıyıldan itibaren ÇAP programına başlayabilirler. ÇAP için başvurular, yarıyılın başlangıcından 3 hafta önce hem 1. ve hem de 2. anadal fakültelerine yazılı olarak yapılır.

ÇAP ile ilgili hususlar, “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve Üniversitemizin "Çift Anadal Programı (ÇAP) Yönetmeliği" ile belirlenir.


Çift Anadal Başvurusu Yapılabilecek Bölümler Hangileridir?

Bilgisayar Mühendisliği (Eğitim Planı)

Elektrik Mühendisliği (Eğitim Planı)

Endüstri Mühendisliği (Eğitim Planı)

Mekatronik Mühendisliği (Eğitim Planı)Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors