Eğitim Amaçları

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Eğitim Amaçları

 • Bilim ve mühendislik yöntemlerini kullanarak, bilişim ve telekomünikasyon, yazılım/Ar-Ge, elektronik, akademik/eğitim sektörü ve hizmet/kamu/özel sektör ve savunma sektörü gibi diğer alanlar da kariyerlerinde ilerleyen,


 • Çalıştığı şirkette, tasarım, test, araştırma ve geliştirme, üretim, kalite kontrol, satış ve pazarlama, bilgi işlem, bakım-onarım birimlerinde görevlendirilen ve 3-5 yıl gibi kısa bir sürede yönetici ve uzman pozisyonlarına yükselebilen,


 • Kendi önderliğinde veya ortaklıklar içinde ticari girişimlerde bulunabilen,


 • Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, akademik ve kişisel gelişimine devam eden Elektronik ve Haberleşme mühendisleri yetiştirmektir.


 • Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors