Gömülü Sistemler Laboratuvarı

Gömülü Sistemler Laboratuvarı

   

 • Gömülü Sistemler (Embedded Systems), gündelik yaşamımızda bilgisayarlardan daha yoğun olarak karşılaştığımız mikroişlemcili sistemlerdir.

 

 • Basit bir uzaktan kumandadan araç kontrol sistemlerine, medikal cihazlardan askeri uygulamalara kadar elektroniğin girdiği hemen her alanda gömülü sistemlerde kullanılmaktadır. Bu sistemler bilgisayarlardan farklı olarak özelleşmiş bir arayüze sahip olup tipik olarak özel bir amacı yerine getirmek için geliştirilirler.

 

 • Mikrodenetleyiciler (microcontroller), sayısal işaret işleyiciler (Digital Signal Processor – DSP) ve alan programlanabilir kapı dizileri (Field Programmable Gate Array – FPGA) gömülü sistemlerin gerçeklenmesinde kullanılan farklı işlem birimlerinden bazılarıdır.

 

 • Bölümümüzde, Texas Instruments (TI) tarafından yapılan bağışlarla MSP430 mikroişlemci kitlerini, Çizgi Tagem tarafından yapılan bağışlarla Altera DE2 FPGA kitlerini, Xilinx tarafından bağışlanan Atlys FPGA kitlerini, Kocaeli Üniversitesi BAP biriminin desteği ile sistem programlama bilgisayarlarını barındıran Gömülü Sistemler (GömSis) Laboratuvarı 2011 yılında kurulmuştur.

 

 • Bu laboratuvar Sayısal Tasarım, Bilgisayar Mimarisi ve Tasarımına Giriş, VerilogHDL ile Sayısal Tasarım, Mikroişlemciler gibi dersler laboratuvar uygulamalarında kullanılmakta bunun dışında kalan zamanlarda öğrencilerin serbest kullanımına sunulmaktadır.

   

  a

  Şekil 1. Gömülü Sistemler Lab. Çalışma Ortamı

   

   

  b

  Şekil 2. Çeşitli Mikroişlemci Deney Kitleri
Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors