Haberleşme Laboratuvarı

Haberleşme Laboratuvarı

   

 • Bu laboratuvar ortamı, Analog Haberleşme Laboratuvarı, Sayısal Haberleşme ve Mikrodalga Laboratuvarı ve Mühendislik Uygulamalarına Giriş dersleri için kullanılmaktadır.

 

 • Laboratuvarda 14 adet deney masasının her birinde birer adet masa üstü bilgisayar bulunmaktadır.

 

 • Analog Haberleşme Laboratuvarı, Sayısal Haberleşme ve Mikrodalga Laboratuvarı derslerinde aktif olarak ikişer kişilik 10 masa kullanılmakta olup her masada birer adet National Instrument NI Elvis Haberleşme Eğitim kiti bulunmaktadır. 

 

 • Mühendislik Uygulamalarına Giriş dersinin uygulamalarında ise Lego Robot Programlama kitleri kullanılmaktadır.

   

   

  a

  Şekil 1. Haberleşme Lab.’da 14 Adet PC bulunuyor

   

  b

  Şekil 2. NI Elvis Haberleşme Kiti, Analog ve Sayısal Haberleşme Deneyleri

   

  c

  Şekil 3. Lego Robot Kiti, Mühendislik Uygulamalarına Giriş Deneyleri

   

   

  d

  Şekil 4. Çizgi izleyen robot uygulaması

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors