Hakkımızda

Tarihçe

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 1979 yılında Yıldız Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur ve başlangıçta Elektrik Mühendisliği Bölümü adı altında faaliyet göstermiştir. Daha sonra Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü olarak eğitim-öğretimini sürdürmüş ve ilk mezunlarını 1982 yılında vermiştir. 1992 yılından itibaren Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde eğitim ve öğretim etkinliklerini sürdürmektedir.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, normal öğretim ve ikinci öğretim programları ile öğretimine devam etmektedir. Her iki öğretim türü için de İngilizce Hazırlık öğretimi verilmektedir. Dönem başında yapılacak Yabancı Dil Sınavını geçen öğrenciler öğrenimlerine 1. Sınıftan devam ederler. 2009-2010 öğretim yılı itibari ile bölümümdeki derslerin %30′u İngilizce olarak verilmektedir.

Kocaeli Üniversitesi, 2001 yılında Avrupa Üniversiteler Birliği'ne üye olmuş, 2004 yılında Erasmus şartını sağlamış, 2006 yılında "Magna Charta Universitatum" bildirgesini imzalamış, 2007 yılında genişletilmiş Erasmus Beyannamesini almıştır. 2011 yılında Diploma eki belgesini almaya hak kazanmıştır.

Eğitim öğretim alanında sürekli gelişimi öncelikli hedefleri arasında tutan Kocaeli Üniversitesi uluslararası yüksek öğretim alanında değişim dinamiklerini izlemekte ve yeniden yapılanmaya süreklilik kazandırmaktadır. Bu bağlamda akademik programların uluslararası nitelik kazanmasını hızlandıran, ulusal ve uluslararası toplumla açıklık ilkesiyle bütünleşme sağlayan, Avrupa yüksek öğretim alanıyla işbirliğini güçlendiren, akademik derecelerin tanırlılığını sağlayan, öğrencilerin akademik gelişimlerini güçlendiren, öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini destekleyen Diploma Eki Etiketi ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi Etiketi, Kocaeli Üniversitesi'nin akademik gelişiminde öncelikli olarak yer almaktadır.

Bölümümüzde 2018 Eylül ayı itibarı ile 4 Profesör, 6 Doçent, 9 Doktor Öğretim Üyesi, 6 araştırma görevlisi, 1 uzman ve 1 laboratuvar görevlisi bulunmaktadır.

Hakkımızda

Günümüzde tıptan haberleşmeye, bilgisayar teknolojisinden uzay araştırmalarına kadar her konuda elektronik ve haberleşme mühendisliğinin önemi artmaktadır. Sonuç olarak hayatımızın can damarı durumuna gelmiş olan haberleşme, elektronik ve kontrol teknolojilerinin gelişiminde elektronik ve haberleşme mühendisliği önemli rol oynamaktadır.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü lisans programı, öğrenciye modern elektronik, haberleşme, kontrol mühendisliğinin temel kuramsal kavramları ve teknolojik ilkelerini vermektedir. Bölümün başlıca amaçları, elektronik ve haberleşme mühendisliği alanındaki bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip ederek öğrencilerini ileri araştırmalara yöneltmek ve bu bilimsel ve teknolojik gelişmelere katkıda bulunarak daha ileri noktalara gitmesini sağlamaktır.

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü , I. ve II. Öğretim programları ile öğretimine devam etmektedir. Her iki öğretim türü için de İngilizce Hazırlık öğretimi verilmektedir. Dönem başında yapılacak Yabancı Dil Sınavını geçen öğrenciler öğrenimlerine 1. Sınıftan devam ederler. 2009-2010 öğretim yılı itibari ile bölümümdeki derslerin %30′u İngilizce olarak verilmektedir.

Genel Bilgi

Bölümümüzde verilen 4 yıllık lisans eğitimi elektronik ve haberleşme mühendisliğinin temel kavramlarının öğrenclere aktarılması amaçlamaktadır. Bölümde örgün ve ikinci öğretim programları için yabancı dil hazırlık sınıfı zorunludur. Kayıt sonrasında Kocaeli Üniversitesi tarafından yapılacak sınavdan geçer not alan öğrenciler öğretimlerine 1. sınıftan başlar. Diğer öğrenciler ise İzmit merkezde bulunan Anıtpark Yerleşkesi’nde bir sene İngilizce hazırlık eğitimi aldıktan sonra 1. sınıftan öğretimlerine devam eder. İngilizce hazırlık sınıfı ile ilgili detaylı bilgi için Kocaeli Üniversitesi Yabanci Diller Yüksek Okulu‘nun sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Üniversitemizde 2009 yılında Bologna Süreci kapsamında Avrupa’nın yüksek öğretim kurumları ile birlikte ortak hedefler benimsenerek şeffaflık, karşılıklı güven ve tanınma, deneyimlerden yararlanma ve kalite güvencesi çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda bölümümüz ders planları 2009-2010 öğretim yılından itibaren güncellenerek günümüz gereksinimlerine uygun bir yapıya kavuşturulmuştur. Yeni ders planı ile öğrencilerimizin öğrenme sürecine aktif katılımı ve ders dışı çalışmalar ile bilgilerini pekiştirmeleri hedeflenmiştir.

Bölümümüzde aşağıda listesi verilen çalışma alanları kapsamında öğretim faaliyetleri planlanmaktadır.
Devreler ve Sistemler
Elektromagnetik Alanlar ve Mikrodalga Tekniği
Elektronik
Kontrol ve Kumanda Sistemleri
Telekomünikasyon

Bölümümüz öğrencilerinin 3. sınıftan itibaren seçmeli dersler ile ilgi alanları doğrultusunda alan dersleri seçerek belirli konularda daha derinlikli bilgiye sahip olma olanakları mevcuttur. Seçmeli derslerde bir alan belirleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Öğrenci derslerin ön koşullarını sağlamak şartı ile isterse bütün seçimlik derslerini tek bir alandan alabileceği gibi farklı alanlardan da seçebilir. Böylelikle uzmanlaşma öğrencinin tercihlerine bırakılmıştır.

Bölümde verilen laboratuvar derslerinin uygulamaları araştırma görevlilerinin gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Bu dersler sayesinde öğrencilerimizin teorik derslerde öğrendikleri bilgilerin pratik uygulamalarını görmeleri amaçlanmaktadır. 2009-2010 öğretim yılı ile birlikte tümüyle yenilen laboratuvarlarımız güncel teknolojik cihazlarla donatılmıştır.

Laboratuvar derslerinin yanı sıra öğrencilerin daha kapsamlı pratik uygulamalar yapabilmeleri için 5. dönemden itibaren Mühendislik Tasarımı dersleri bulunmaktadır. Mühendislik Tasarımı -1 ve Mühendislik Tasarımı -2 derslerinde amaçlanan öğrencinin belirli bir elektronik sistemin donanım ve yazılımını analiz edebilir ve temel bazı tasarımlar yapabilir hale gelmesidir. Mühendislik Tasarımı-3 ve Bitirme Tezi çalışmasında ise daha kapsamlı bir sistemin analiz ve/veya sentezinin gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Mühendislik Tasarımı ve Bitirme Tezi çalışmalarında öğrenci ilgili alandan bir öğretim üyesi seçerek onunla birebir çalışır. 

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors