Lisansüstü Dersler

Dersin Kodu: FBE520 Dersin Adı: Uzmanlık Alan Dersi

Tez konusunun belirlenmesinden teslimine kadar olan süreçte, adayın ve danışmanın ortak belirlediği bir program içersinde, her hafta düzenli olarak bir araya gelinerek adaya danışmanı tarafından literatür taraması, tez çalışmasında kullanılması gereken yöntem ve teknikler, bilgi toplama, tez yazımında uygun dil kullanma konularında yapılan tespitlerle ilgili geribildirimler verilir.

Dersin Kodu: FBE701 Dersin Adı: Yüksek Lisans Tez

Bir dönem–16 hafta boyunca süren ve en az iki dönem kayıt yaptırma zorunluluğu olan Tez Dersi’nde, enstitü tarafından atanan akademik danışman adaya tez yazım sürecinde devamlı olarak geribildirimler vererek rehberlik hizmeti sunar. Ders daha çok, bire bir görüşmelerin gerçekleştiği düzenli oturumlar şeklinde tasarlanmıştır. Tez konusunun belirlenmesinden teslimine kadar olan süreçte, adayın ve danışmanın ortak belirlediği bir program içersinde, her hafta düzenli olarak bir araya gelinerek adaya danışmanı tarafından literatür taraması, tez çalışmasında kullanılması gereken yöntem ve teknikler, bilgi toplama, tez yazımında uygun dil kullanma konularında yapılan tespitlerle ilgili geribildirimler verilir.

Dersin Kodu: MEH108 Dersin Adı: Enformasyon Teorisi

Bilgi (enformasyon) ölçüsü, entropinin özellikleri, ortak ve koşullu entropi. Gürültüsüz kodlama tekniği: Tek çözülebilir ve anında çözülebilir kodlar, Kraft eşitsizliği, gürültüsüz kodlama teoremi, Huffman kodları, Lempel-Ziv Algoritması. Ayrık kanal modelleri: Ayrık belleksiz kanallar, kanal sığası ve hesaplama yöntemleri. Kod çözme işlemi: optimum ve en büyük olabilirlikli kod çözme. Gürültülü kodlama teoremi. Hata düzeltme kodlaması: Doğrusal blok kodlar, üreteç ve eşlik kontrol matrisleri, hata belirteci. Hamming kodları, çevrimsel kodlar, BCH kodları, katlamalı kodlar, özellikleri, kodlayıcı ve kod çözücü yapıları.

Dersin Kodu: FBE107 Dersin Adı: Gömülü Sistemler

Gömülü sistemlere giriş, 8-bitlik işlemci mimarisini örnek bir işlemci üzerinden incelemek, 32-bitlik işlemci mimarisini örnek bir işlemci üzerinden incelemek, sayısal işaret işleyicilerin (DSP) donanımsal mimarisi, FPGA'ler hakkında temel bilgiler, gömülü yazılım geliştirme süreçleri, gömülü işletim sistemleri.

Dersin Kodu: MEH117 Dersin Adı: İleri Sayısal Tasarım

Farklı firmaların FPGA mimarileri, Sayısal Sistem Tasarımı Özeti, Birleşimsel ve Sıralı Mantık Devrelerinin Verilog HDL ile Kodlanması, Test Düzeneği Yazımı, RTL Kodlama, VLSI Sistem Tasarım Akışı ve Yöntemi, Benzetim, Sentez, Yerleştirme ve Yönlendirme, Bellek ve Artmetik Devrelerin Verilog ile Kodlanması, Algoritma Tasarımı ve Yüksek Seviye Dillerle Geçerlenmesi, Mimari Tasarım, Çeşitli FPGA Tasarım Projeleri.

Dersin Kodu: MEH109 Dersin Adı: İleri VLSI Tasarım

VLSI tasarım metotları, Dijital VLSI temellerinin özet tekrarı, MOS ve CMOS tabanlı statik ve dinamik lojik devre tasarım metodları. Analog VLSI temellerinin özet tekrarı, Analog devre elemanlarının fiziksel serimleri, CMOS analog VLSI da uyumluluk konusu ve önemi, Karışık sinyal VLSI temelleri ve uygulama alanları, Karışık sinyal hücreler ve devreler (karşılaştırıcılar, ADC ve DAC lar). Sinyal etkileşimleri, gürültü problemleri, Tek yonga üzerinde sistem tasarımları, dönem tasarım projelerinin seçilmesi, gerçekleştrilmesi ve sunumu.

Dersin Kodu: MEH113 Dersin Adı: Optik Haberleşme Sistemlerinin Analizi ve Tasarımı

Fiber Optik Dalga Kılavuzları: Kesin analitik çözümlerin elde edilebildiği kanonik problemler, Geometrik optik yaklaşıklığı, Pertürbasyon yöntemleri, Salt sayısal çözüm yöntemleri. Optik dalga kılavuzlarında dispersif ve doğrusal olmayan etkiler. Üniform olmayan optik kılavuzlar. Işık Kaynakları, Işık Detektörleri, Kuplörler ve Konnektörler, Saçılma Sistemleri, Modülasyon, Gürültü ve Belirlenmesi, Serbest Uzay optik Haberleşme, sensör karakteristikleri. Sensörlerin sınıflandırılması: İç etkileşimli, dış etkileşimli ve sönen alan etkileşimli sensörler. İnterferometrik sensörler. Fiber Bragg ızgara sensörler. FBG aygıtlar ve sensör uygulamaları. Sistem tasarımı

Dersin Kodu: MEH122 Dersin Adı: Ses İşleme

Sayısal Ses İşlemenin Temelleri, Ses Sinyali için Sayısal Modeller, Ses İşlemede Zaman Düzlemi Modelleri, Ses Dalgasının Sayısal Gösterimi, Kısa-dönemli Fourier Analizi, Ses için Doğrusal Tahmin Modeli, Ses İşleme Uygulamaları, Ses Tanıma ve Saklı Markov Modelleri

Dersin Kodu: MEH120 Dersin Adı: Sonar Sistemleri

Bu dersin amacı sonarın çalışma prensibini ve sonar sistemlerini öğretmektir. Sonar, sonar sistemleri, sonar imgeleri

Dersin Kodu: MEH121 Dersin Adı: Yüksek Frekans Teknikleri-1

Elektromanyetik teori, iletim hattı teorisi, iletim hatları ve dalga kılavuzları, mikrodalga network analizi, empedans uygunlaştırma ve ayar, mikrodalga ve milimetre dalga rezonatörleri.

Dersin Kodu: FBE580 Dersin Adı: Sistem Teorisi

Sistemlerin sınıflaması (Doğrusallık ve nedensellik, zamanla değişme-değişmeme, statiklik-dinamiklik, zamanda süreklilik- zamanda ayrıklık açılarından sistemlere bakış). Sistemlerin matematiksel modellenmesi; durum uzayı modeli, kanonik formlar, durum geçiş matrisinin sayısal ve analitik hesaplaması. Doğrusal Sistemlerde kontrol edilebilirlik, gözlenebilirlik Durum geribeslemesi ve durum kestirimcisi Doğrusal sistemlerin kararlılığı Kutup maniplasyonu ile (ekleme, çıkarma, yerdeğiştirme) ile modeli uyumlu hale getirme.

Dersin Kodu: FBE507 Dersin Adı: Yüksek Lisans Seminer

Seminer dersi, adayları tez yazma aşamasına hazırlayan bir derstir. Bu derste, adaylar ulusal ve uluslararası literatürü tarayarak, tercihen tez konusu ile ilgili bir seminer konusu belirler. Bu derste ayrıca adaylara, araştırma yöntemleri, sunum yöntemleri, alıntı yapma ve referans gösterme kuralları, bilimsel etik, akademik söylem unsurları ve etkin çalışma yöntemleri ile ilgili detaylı bilgiler verilirken, seminer hazırlık aşamasında danışman tarafından düzenli geri bildirimlerle adayların belirlediği seminer konusunda grup önünde etkin bir sunum ve savunma yapmalarına olanak verilir.

Dersin Kodu: MEH541 Dersin Adı: Bilgisayar Donanım Mimarisi

Sayısal soyutlama, ikili sayılar, bitler, baytlar, nibıllar, mantıl kapıları, mantık seviyeleri, K-haritaları, sonlu durum makinaları, donanım tanımlama dilleri, Kararsızlık kavramı, bilgisayar aritmetiği; karşılaştırıcılar, ALU, sabit ve kayan noktalı sayı sistemleri ve bu sayılarla yapılan aritmetik işlemler, ardışık bloklar; sayıcı, kaydırmalı saklayıcı, bellek dizileri; RAM’lar ROM’lar, mantık dizileri, iletim hatları. MIPS komut seti ve saklayıcıları. Dallanma ve yordam çağrıları, adresleme modları, uygulamaları bağlama ve erişme, tek çevrim işlemci veriyolu, tek çevrim işlemcinin denetimi, çok çevrim işlemciler, istisnalar, ardışık çalışma, ardışık çalışma hataları ve durma, bellek haritalanmış giriş çıkış, bellek sistem performansı ve sıra düzeni, bellek sistem en iyilemesi, sanal bellek ve ileri mimariler.

Dersin Kodu: MEH542 Dersin Adı: Mikrodalga Devrelerin Analizi

Bu ders; mikrodalga iletişiminde kullanılan mikrodalga devrelerinin ve alt sistemlerin bilgisayar destekli tasarım ve analiz ilkelerini kapsar.

Dersin Kodu: MEH545 Dersin Adı: Sualtı Robotları

Sualtı araçları, algılama sistemleri, sualtı robotlarının modellenmesi, 6 serbestlik dereceli otonom sualtı araçlarının dinamik kontrolü, araç kinematiği, araç dinamiği, hidrodinamik etkiler, basınç sensörleri, elektronik pusulalar, sonarlar, kontrol kartı tasarımı, motorlarla pwm sürme arayüz yazılımı.

Dersin Kodu: MEH546 Dersin Adı: Tümleşik Sayısal Devrelerin Fonksiyonel Olarak Doğrulanması

Bu dersi alan bir öğrencinin tümleşik sayısal devrelerin fonksiyonel doğruluğunun geçerlenmesinde kullanılan doğrulama süreçlerini anlayıp sahada uygulayabilmesi beklenmektedir.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors