Misyon - Vizyon

Misyon

 • Çağdaş eğitim sürecine uyumlu olarak ileri düzeyde eğitim, öğretim, araştırma, geliştirme etkinliklerini sürekli iyileştirerek sürdürmek.

 • Teknoloji alanında insanlığa yarar sağlayacak bilgi ve teknolojiyi üretmek.

 • Üretilen bilgi ve teknolojinin yaygınlaşmasını sağlamak.

 • İnsan haklarına saygılı, özgür düşünceli, etik değerlere bağlı, yaratıcı, yapıcı ve uygulayıcı niteliklere sahip Elektronik ve Haberleşme Mühendisleri yetiştirmek.

 • Ulusal ve bölgesel paydaşlarla iş birliğine girerek ileri teknoloji ve endüstriyel dönüşüm gerçekleştirecek markalar oluşturulmasına katkıda bulunmak.


 • Vizyon

  Vizyonumuz, nitelikli akademik kadrosu ile vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi ve teknolojiyle kendi kaynaklarını yaratabilen, sanayi ile işbirliği yanında, bölge sorunlarına çözüm bulabilme açısından Türkiye’de öncü; analitik düşüncesini yaratıcılığıyla bütünleştiren ve mesleki alanda donanımlı Mühendisler yetiştirerek kendi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde bilinen ve takip edilen bir Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği programı olmaktır.
  Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors