Staj Aşamaları ve Belgeleri

Staj Aşamaları ve Belgeleri

 • Staja Başlamadan Önce Yapılacaklar

   

   1)Öğrenci staj yeri bulacaktır. Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir.

   

   2)Öğrenci staj yapacağı işyerine Zorunlu Staj Formunu (EK-16) BİLGİSAYAR ORTAMINDA doldurup kaşeletip imzalatacaktır.

   

   3)Öğrenci tarafından eksiksiz doldurulacak Zorunlu Staj Formunu (EK-16) bölüm staj komisyonu danışmanı tarafından da imzalanacaktır.

   

   *Sağlık yardım statüsü (1- Genel Sağlık sigortası kapsamındayım 2- Anne-Baba üzerinden sağlık yardımı almaktayım 3- Sosyal Sigortalar Kurumu’na tabi olarak çalıştığımdan kendi sağlık yardımım var 4- Bağ-Kur’a tabi olarak çalıştığımdan kendi sağlık yardımım var 5- Emekli Sandığı’na tabi olarak çalıştığımdan kendi sağlık yardımım var 6- Herhangi bir sosyal güvencem olmadığından sağlık yardımı alamıyorum) kapsamında bulunan kutucukları mutlaka işaretleyiniz.

   

   **Ücret Alıyormu (Firma tarafından ücret ödeniyorsa Katkı Payı Formunun EK-18 doldurulması zorunludur.) kapsamında bulunan kutucukları mutlaka işaretleyiniz.

   

   4) Zorunlu Staj Formunu (EK-16) BİLGİSAYAR ORTAMINDA doldurup bölümün staj komisyonuna iletilmeden SGK evrağınız ( İşe Giriş Bildirgesi) verilemez.

   

   *EK-17 belgesi bilgisayar ortamında doldurulup staj danışmanına mail atılacaktır. EK-16 belgesi ve EK-17 belgesi staj başlama tarihinden 1 (bir) ay önce bölüm staj komisyonuna teslim edilecektir.

   

   ** Staj danışmanı: Arş. Gör. Hande BODUR, e-mail: ehm.staj@gmail.com

   

   5)Staj Evraklarını (Staj Sicil Fişi ve Staj Defteri) Dekanlık kantin ve kırtasiyelerinden veya fakülte/bölüm web sayfasından temin edebilirsiniz.

   

   6) Bölüm Staj Komisyonu Danışmanı uygun gördükten sonra öğrenci, staja başlamadan önce Staj Sicil Fişi ve Staj Defteri ’ne resimlerini (dijital olarak da basılabilir) önceden yapıştırıp Staj (SGK) Bürosu’na mühürletecektir. (resim olmayan evraklarınız mühürlenemez)

   

   7)Öğrenci staja başlamadan önce, Staj (SGK) Bürosu’ndan alacağı Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi (SGK Belgesi) işyerine teslim etmek zorundadır.

   

   8)Stajını İPTAL etmek isteyen ya da kabul olmayan öğrencilerin bölüm staj komisyonuna en erken 1 (bir) hafta öncesinden Staj İptal dilekçesi vermesi gerekmektedir. Aksi halde işlem yapılamaz.

   

   9)Yurt dışında yapılacak stajlar için SGK girişi yapılamaz. (bölüm staj komisyonuna ilgili evraklar teslim edilecektir.)

   

   * SGK Belgesi almak için TC Kimlik Numarası gerekmektedir.

   

   ** SGK Belgesini ancak arkadaşınız sizin adınıza alabilir. İnternet, posta, faks vb. yollarıyla SGK belgesi verilememektir.

   

 • Staj Esnasında Yapılacaklar

   

   Öğrenci Staj Defteri'ni günlük olarak dolduracaktır.

   

 • Staj Bitiminde Yapılacaklar

   

   1)Staj sonucunda Staj Sicil Fişi firma yetkilisi tarafından değerlendirildikten sonra, kapalı bir zarf içinde öğrenci bölümünün staj komisyonu danışmanına iletilmesi sağlanacaktır.

   

   2) Staj Defteri'ni öğrencilerimiz el yazısıyla kendileri doldurabildiği gibi bilgisayar çıktısı olarak da düzenleyebilirler.

   

   3)Öğrenci staj bitişinden sonra duyurularda ilan edilen tarihte Staj Sicil Fişi ve Staj Defteri’ni bölümünün Staj Komisyonuna teslim edip staj sınavını olacaktır.

   

 • Staj Yaptıkları Firmadan Ücret Alan Öğrenciler

   

   Ek-16 formunda bulunan ‘Ücret Alıyormu’ bölümü EVET ise Ek-18 formunun doldurulması zorunludur. Ücret alan stajyer öğrenciler, stajları bittiğinde Ek-18 ‘Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formunu’ ve ekine ücret ödendiğini gösterir belgeyi (dekont) bölüm staj komisyonuna iletmelidir. Form’un ekinde dekont olmaması durumunda ödeme yapılamayacaktır.

   

   Not: Kamu kurum ve kuruluşları bu kapsam dışında olup; Kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapan öğrencilerin Ek-18 formunun doldurulmasına gerek yoktur.

   

   Not: Staj (SGK) Bürosu, Mühendislik Fakültesi Dekanlık katı Personel Birimlerinde 217 kapı nolu odadadır.

   

 • Staj evrakları teslim ve staj görüşme saatleri Mikrodalga ve Anten laboratuvarı kapısında belirtilmiştir.

   

 • Staj ile ilgili dosyalar aşağıdaki linklerde verilmiştir.

   

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors