Staj Aşamaları ve Belgeleri

Staj Aşamaları ve Belgeleri

  • Staja Başlamadan Önce Yapılacaklar

           ÖNEMLİ !!!

***STAJLAR İÇİN BAŞVURULAR GOOGLE FORMLAR ÜZERİNDEN ALINACAKTIR. STAJ-1 VE STAJ-2 İÇİN FORM LİNKLERİ AŞAĞIDADIR.

 

STAJ-1: https://docs.google.com/forms/d/1JDDL2bOr4ZJ54RcZ76363Qwl0pYTOtRa39GQPmJk7ds/

 

STAJ-2: https://docs.google.com/forms/d/1Rh4vcEjqiu1WK_WxyAq0FrCevHGAQRddWfLeiEpSaaY/

 

** Staj-1 danışmanı: Arş. Gör. Hande BODUR, e-mail: ehm.staj@gmail.com

** Staj-2 danışmanı: Arş. Gör. Aslı ÇELİK, e-mail: kou.ehm.staj2@gmail.com

 

1)Öğrenci staj yeri bulacaktır. Staj yeri bulma sorumluluğu öğrenciye aittir.

 

2)Öğrenci staj yapacağı işyerine Zorunlu Staj Formunu (EK-16) BİLGİSAYAR ORTAMINDA doldurup kaşeletip imzalatacaktır.

  

3) Zorunlu Staj Formunu (EK-16) BİLGİSAYAR ORTAMINDA doldurup bölümün staj komisyonuna iletilmeden ilgili Google form doldurulmadan SGK evrağınız ( İşe Giriş Bildirgesi) verilemez.

    

4)Yurt dışında yapılacak stajlar için SGK girişi yapılamaz. (bölüm staj komisyonuna ilgili evraklar teslim edilecektir.) 

 

  • Staj Bitiminde Yapılacaklar

 

1)Staj sonucunda Staj Sicil Fişi firma yetkilisi tarafından değerlendirildikten sonra, kapalı bir zarf içinde öğrenci bölümünün staj komisyonu danışmanına iletilmesi sağlanacaktır.

 

2) Staj Defteri'ni öğrencilerimiz el yazısıyla kendileri doldurabildiği gibi bilgisayar çıktısı olarak da düzenleyebilirler.

 

3)Öğrenci staj bitişinden sonra duyurularda ilan edilen tarihte Staj Sicil Fişi ve Staj Defteri’ni bölümünün Staj Komisyonuna teslim edip staj sınavını olacaktır.

 

  • Staj Yaptıkları Firmadan Ücret Alan Öğrenciler

 

Ek-16 formunda bulunan ‘Ücret Alıyormu’ bölümü EVET ise Ek-18 formunun doldurulması zorunludur. Ücret alan stajyer öğrenciler, stajları bittiğinde Ek-18 ‘Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formunu’ ve ekine ücret ödendiğini gösterir belgeyi (dekont) bölüm staj komisyonuna iletmelidir. Form’un ekinde dekont olmaması durumunda ödeme yapılamayacaktır.

 

Not: Kamu kurum ve kuruluşları bu kapsam dışında olup; Kamu kurum ve kuruluşlarında staj yapan öğrencilerin Ek-18 formunun doldurulmasına gerek yoktur.

 

Not: Staj (SGK) Bürosu, Mühendislik Fakültesi Dekanlık katı Personel Birimlerinde 217 kapı nolu odadadır. 

Not: Pandemi sürecinden dolayı hiçbir evrak elden alınmamaktadır. Staj defteri ve sicil fişinde dekanlık mührü aranmamaktadır. Bu süreç 30 Eylül 2021’e kadar devam edecektir.

  • Staj ile ilgili dosyalar aşağıdaki linklerde verilmiştir.

 

 

 

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors