Temel Değerler

Temel Değerler

 • Ulusal değerler ve insan haklarına saygılı olmak

 • Evrensel hukuk ve ahlak ilkelerine uymak, Herkese ayırım gözetmeksizin saygılı olmak ve hizmet vermek

 • Etik değerlere bağlı kalmak

 • Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek ve katkı sağlamak

 • İç ve dış paydaşlarla uyum ve işbirliği içinde olmak

 • Kalite ve denetimi ilke edinmektir.

 • Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors