Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü Eğitim Amaçları

     

  • Bilim ve mühendislik yöntemlerini kullanarak, bilişim ve telekomünikasyon, yazılım/Ar-Ge, elektronik, akademik/eğitim sektörü ve hizmet/kamu/özel sektör ve savunma sektörü gibi diğer alanlar da kariyerlerinde ilerleyen,

 

  • Çalıştığı şirkette, tasarım, test, araştırma ve geliştirme, üretim, kalite kontrol, satış ve pazarlama, bilgi işlem, bakım-onarım birimlerinde görevlendirilen ve 3-5 yıl gibi kısa bir sürede yönetici ve uzman pozisyonlarına yükselebilen,

 

  • Kendi önderliğinde veya ortaklıklar içinde ticari girişimlerde bulunabilen,

 

  • Yaşam boyu öğrenme bilinciyle, akademik ve kişisel gelişimine devam eden Elektronik ve Haberleşme mühendisleri yetiştirmektir.

Ana Sayfa