Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Genel Bilgi

   

 • Bölümümüzde verilen 4 yıllık lisans eğitimi elektronik ve haberleşme mühendisliğinin temel kavramlarının öğrenclere aktarılması amaçlamaktadır. Bölümde örgün ve ikinci öğretim programları için yabancı dil hazırlık sınıfı zorunludur. Kayıt sonrasında Kocaeli Üniversitesi tarafından yapılacak sınavdan geçer not alan öğrenciler öğretimlerine 1. sınıftan başlar. Diğer öğrenciler ise İzmit merkezde bulunan Anıtpark Yerleşkesi’nde bir sene İngilizce hazırlık eğitimi aldıktan sonra 1. sınıftan öğretimlerine devam eder. İngilizce hazırlık sınıfı ile ilgili detaylı bilgi için Kocaeli Üniversitesi Yabanci Diller Yüksek Okulu‘nun sitesini ziyaret edebilirsiniz.

 

 • Üniveristemizde 2009 yılında Bologna Süreci kapsamında Avrupa’nın yüksek öğretim kurumları ile birlikte ortak hedefler benimsenerek şeffaflık, karşılıklı güven ve tanınma, deneyimlerden yararlanma ve kalite güvencesi çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda bölümümüz ders planları 2009-2010 öğretim yılından itibaren güncellenerek günümüz gereksinimlerine uygun bir yapıya kavuşturulmuştur. Yeni ders planı ile öğrencilerimizin öğrenme sürecine aktif katılımı ve ders dışı çalışmalar ile bilgilerini pekiştirmeleri hedeflenmiştir.

 

 • Bölümümüzde aşağıda listesi verilen anabilim dalları kapsamında öğretim faaliyetleri planlanmaktadır.
  • Devreler ve Sistemler Anabilim Dalı
  • Elektromagnetik Alan ve Mikrodalga Tekniği Anabilim Dalı
  • Elektronik Anabilim Dalı
  • Kontrol ve Kumanda Sistemleri Anabilim Dalı
  • Telekomünikasyon Anabilim Dalı

 

 • Bölümümüz öğrencilerinin 3. sınıftan itibaren seçmeli dersler ile ilgi alanları doğrultusunda alan dersleri seçerek belirli konularda daha derinlikli bilgiye sahip olma olanakları mevcuttur. Seçmeli derslerde bir alan belirleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Öğrenci derslerin ön koşullarını sağlamak şartı ile isterse bütün seçimlik derslerini tek bir alandan alabileceği gibi farklı alanlardan da seçebilir. Böylelikle uzmanlaşma öğrencinin tercihlerine bırakılmıştır.

 

 • Bölümde verilen laboratuvar derslerinin uygulamaları araştırma görevlilerinin gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Bu dersler sayesinde öğrencilerimizin teorik derslerde öğrendikleri bilgilerin pratik uygulamalarını görmeleri amaçlanmaktadır. 2009-2010 öğretim yılı ile birlikte tümüyle yenilen laboratuvarlarımız güncel teknolojik cihazlarla donatılmıştır.

 

 • Laboratuvar derslerinin yanı sıra öğrencilerin daha kapsamlı pratik uygulamalar yapabilmeleri için 5. dönemden itibaren Proje dersleri bulunmaktadır. Proje-1 ve Proje-2 derslerinde amaçlanan öğrencinin belirli bir elektronik sistemin donanım ve yazılımını analiz edebilir ve temel bazı tasarımlar yapabilir hale gelmesidir. Proje-3 ve Bitirme Tezi çalışmasında ise daha kapsamlı bir sistemin analiz ve/veya sentezinin gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Proje ve Bitirme Tezi çalışmalarında öğrenci ilgili alandan bir öğretim üyesi seçerek onunla birebir çalışır.

Ana Sayfa