Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği  Tarihçesi

     

  • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü 1979 yılında Yıldız Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur ve başlangıçta Elektrik Mühendisliği Bölümü adı altında faaliyet göstermiştir. Daha sonra Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü olarak eğitim-öğretimini sürdürmüş ve ilk mezunlarını 1982 yılında vermiştir. 1992 yılından itibaren Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde eğitim ve öğretim etkinliklerini sürdürmektedir.

 

  • Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü, normal öğretim ve ikinci öğretim programları ile öğretimine devam etmektedir. Her iki öğretim türü için de İngilizce Hazırlık öğretimi verilmektedir. Dönem başında yapılacak Yabancı Dil Sınavını geçen öğrenciler öğrenimlerine 1. Sınıftan devam ederler. 2009-2010 öğretim yılı itibari ile bölümümdeki derslerin %30′u İngilizce olarak verilmektedir.

 

  • Kocaeli Üniversitesi, 2001 yılında Avrupa Üniversiteler Birliği'ne üye olmuş, 2004 yılında Erasmus şartını sağlamış, 2006 yılında "Magna Charta Universitatum" bildirgesini imzalamış, 2007 yılında genişletilmiş Erasmus Beyannamesini almıştır. 2011 yılında Diploma eki belgesini almaya hak kazanmıştır.

 

  • Eğitim öğretim alanında sürekli gelişimi öncelikli hedefleri arasında tutan Kocaeli Üniversitesi uluslararası yüksek öğretim alanında değişim dinamiklerini izlemekte ve yeniden yapılanmaya süreklilik kazandırmaktadır. Bu bağlamda akademik programların uluslararası nitelik kazanmasını hızlandıran, ulusal ve uluslararası toplumla açıklık ilkesiyle bütünleşme sağlayan, Avrupa yüksek öğretim alanıyla işbirliğini güçlendiren, akademik derecelerin tanırlılığını sağlayan, öğrencilerin akademik gelişimlerini güçlendiren, öğrenci ve öğretim elemanı hareketliliğini destekleyen Diploma Eki Etiketi ve Avrupa Kredi Transfer Sistemi Etiketi, Kocaeli Üniversitesi'nin akademik gelişiminde öncelikli olarak yer almaktadır.

 

  • Bölümümüzde 2013 Temmuz ayı itibarı ile 2 Profesör, 4 Doçent, 12 Yardımcı Doçent, 9 araştırma görevlisi, 1 uzman ve 1 laboratuvar görevlisi bulunmaktadır.

 
Ana Sayfa