Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği

Temel Değerler

     

  • Ulusal değerler ve insan haklarına saygılı olmak

 

  • Evrensel hukuk ve ahlak ilkelerine uymak, Herkese ayırım gözetmeksizin saygılı olmak ve hizmet vermek

 

  • Etik değerlere bağlı kalmak

 

  • Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek ve katkı sağlamak

 

  • İç ve dış paydaşlarla uyum ve işbirliği içinde olmak

 

  • Kalite ve denetimi ilke edinmektir.

 
Ana Sayfa